Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านข้อมูลหางาน แล้วจะรู้ว่า ทักษะภาษาอังกฤษ สำคัญเพียงใด

สวัสดีครับ

ผมเข้าไปที่เว็บไซต์ กรมการจัดการงาน ซึ่งมีหน้าสำหรับ “คนหางาน (ลูกจ้าง)” และ “งานหาคน(นายจ้าง)”

http://job.doe.go.th/

จะใช้บริการของเว็บนี้ได้ ต้องคลิก “สมัครสมาชิก” เพื่อ “ลงทะเบียน” ก่อน

เมื่อดูจากตัวเลขตำแหน่งงานว่างในหน่วยงานภาครัฐ หรืองานราชการก็เห็นว่า มีน้อยมาก คลิก

แล้วผมก็ลองไปที่เว็บประกาศหางานอื่น ๆ ดูบ้าง

จึงได้เห็นว่า ในหัวข้อคุณสมบัติของผู้สมัครงานนั้น จะมีถ้อยคำทำนองนี้เสมอ

 apply job

       ผมถึงได้พูดอยู่เสมอว่า ภาษาอังกฤษนั้นจำเป็น ถ้าเรายังเรียนหนังสืออยู่ ก็ให้เตรียมฟิตให้แน่นไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลย  การได้งานดี มิได้หมายถึงระดับเงินเดือนที่เราพอใจเท่านั้น   แต่ที่อาจจะสำคัญมากกว่าก็คือ การได้ทำงานซึ่งมีเนื้องานที่เราอยากเข้าไปทำ และแม้ว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้ แต่ถ้าเจ้าของบริษัทเขาบอกว่า จะต้อง Able to communicate in English  หรือ Good command of English แล้วเราไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ เขาก็ไม่รับเราเข้าทำงานแม้ว่าเราจะสามารถทำงานนั้นได้(ดี)  เพราะฉะนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นด่านแรก ที่เขาบังคับให้เราต้องเดินผ่านด่านตรวจจับ  ถ้าเครื่องจับบอกว่าเราไม่มี เขาก็ไม่ให้เราเข้า

       เว็บไซต์พวกนี้ ถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปดูนะครับ ทั้งท่านที่ยังไม่ได้ทำงานหรือทำงานแล้ว อาจจะเกิดแรงกระตุ้นให้อยากเก่งอังกฤษและพยายาม   

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com