Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เว็บดิก อังกฤษ – ไทย ที่ให้คำแปลครั้งละเป็นร้อย ๆ คำ (dic.tidta.com)

tidta-logo

สวัสดีครับ

เว็บดิก อังกฤษ – ไทย  โดยทั่วไปจะให้คำแปลศัพท์ทีละคำ

แต่ที่เว็บนี้ http://dic.tidta.com/

ท่านสามารถพิมพ์คำศัพท์ลงไปได้ครั้งละเป็นร้อย ๆ คำ  และเว็บก็จะโชว์คำแปลของทุกคำ ท่านสามารถ save หน้าคำแปลนี้เก็บไว้ดูก็ได้

วิธีใช้

1.เข้าไปในเว็บ และดูที่คอลัมน์ขวามือ ค้นหาคำศัพท์

 2.ในช่องใต้บรรทัด ใส่คำหรือประโยค ให้ท่าน....

-พิมพ์คำศัพท์ อังกฤษ และคลิก English to Thai ด้านล่าง  หรือ

-พิมพ์คำศัพท์ ไทย และคลิก Thai to English ด้านล่าง

          ผมลองใช้งานดูแล้ว ได้ผลดีมาก ๆ ครับ โดยผมได้ paste คำศัพท์พื้นฐาน 3,000 คำของดิก Oxford ลงไป โดยใส่ลงไป 2 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1,500 คำ คือ  A – M และ N-Z และได้ save คำแปลไว้ ทำเป็นหนังสือคำศัพท์ อังกฤษ – ไทย ได้ 1 เล่ม (553 หน้า) - คลิกดาวน์โหลด

         ลองเข้าไปใช้ดูเถอะครับ  แล้วจะติดใจ 

พิพัฒน์ 

Facebook -Twitter - Google+

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com