ดูคลิปภาษาอังกฤษติดล้อ (English on Wheels) ย้อนหลัง ช่อง 5

ภาษาอังกฤษติดล้อ ตอน A day at the hotel. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   YouTube

 ดูคลิปภาษาอังกฤษติดล้อ (English on Wheels) ย้อนหลัง ช่อง 5

 https://www.youtube.com/channel/UC3ZJUUqe0hnvk7Fecej82cw

หรือ คลิก