การเน้น ย้ำ

การเน้น ย้ำ:
มีหลายคำที่เราสามารถเติมเข้าไป เพื่อเน้น ย้ำ สิ่งที่เราพูด