Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอความกรุณาช่วยหาเว็บ “คำศัพท์สับสน” ให้ผมหน่อยครับ

 สวัสดีครับ

คำศัพท์น่าจะเป็นหน่วยย่อยสุดของการเรียนภาษา

  • เมื่อรู้คำศัพท์ และเอาศัพท์หลายคำมารวมกัน กลายเป็นวลี
  • หลายวลีรวมกัน กลายเป็นประโยค
  • หลายประโยครวมกัน กลายเป็นย่อหน้า กลายเป็นหน้า กลายเป็นบท กลายเป็นหนังสือทั้งเล่ม

ทุกอย่างจึงเริ่มต้นที่คำศัพท์เป็นคำ ๆ

ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศัพท์มากมายนับไม่ถ้วน สำหรับคนต่างชาติ ศัพท์เป็นเรื่องหนึ่งที่ชวนงง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำคู่หรือกลุ่มคำที่คล้ายกัน

  • spelling คล้ายกัน, เช่น desert(ทะเลทราย) – dessert(ของหวาน)
  • pronunciation คล้ายกัน, เช่น heaven(สวรรค์) – haven(ที่หลบภัย)
  • definition/meaning คล้ายกัน, เช่น affect (เป็น V=มีผลต่อ) – effect(เป็น V=ก่อให้เกิด)
  • grammar คล้ายกัน หรือต่างกันไปเลย, เช่น advise(เป็น V=แนะนำ) – advice(เป็น N=คำแนะนำ,ข้อเสนอ)

ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่ชวนงงทั้งสิ้น

ฝรั่งเองเขาก็คงจะรู้ปัญหานี้ จึงมีเว็บไซต์มากมายที่อธิบายให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ ซึ่งในเว็บนี้ผมได้รวบรวมบางเว็บไว้ที่บทความนี้

และผมก็พยายามหาเว็บไทยที่อธิบายเรื่องนี้เป็นภาษาไทย แต่ก็หาได้น้อยมาก ข้างล่างนี้


ส่วนลิงค์ข้างล่างนี้ คุณ Rangrunya ช่วยหาให้เพิ่มเติม ขอบคุณมากครับ

เว็บไทย

เว็บอังกฤษ


       จึงอยากจะเรียนขอร้องในที่นี้ว่า ถ้าท่านพบเว็บไทย, Facebook ไทย, บล็อกไทย, ที่อธิบายการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่งงง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่เป็นประโยชน์มาก คือ นำคำศัพท์คู่หนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่ง มาอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนหรือความต่าง ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและใช้เป็น ถ้าท่านเจอ web-Facebook-blog แบบนี้ ขอความกรุณาช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมอยากจะรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้กับเว็บไทย  ได้เข้าไปใช้งานโดยสะดวก

      ตอนแจ้งผม ก็ทำง่าย ๆ ครับ เพียงเขียน comment ไว้ที่ท้ายบทความใดก็ได้ของเว็บนี้ โดย copy+paste  URL ของลิงค์หรือเว็บที่ท่านเจอ ไว้ที่นั่น แล้วผมจะรวบรวมเอง

     รบกวนด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ  

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com