Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Verb 12 คำ ที่ควรจำ เข้าใจ และพูดได้ดังใจ

สวัสดีครับ

ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้

Pages from 12 verbs Longman Student Grammar of Spoken and Written English  cover

ซึ่งเขาบอกว่า ในภาษาอังกฤษ มี verb หรือคำกริยาอยู่ 12 คำที่ใช้บ่อยสุด  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ [คลิกดู]

chart say

  • [1] ในกลุ่ม communicationverb คือคำว่า  say ใช้บ่อยที่สุด
  • [2] ในกลุ่ม activity verb มีอยู่ 6 คำ คือ get, go, make, come, take, give
  • [3] ในกลุ่ม mental verb มีอยู่ 5 คำ คือ know, think, see, want, mean

       คำพวกนี้เป็นคำที่เจอบ่อย รูปแบบการใช้ก็ง่าย ๆ แต่ความหมายก็มากและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับถ้อยคำที่แวดล้อม บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายของมันล่าวงหน้า  เพียงอ่านทั้งประโยคก็พอจะเดาได้ว่า verb ตัวนี้แปลว่าอะไร

       ผมมาคิดดูก็เห็นว่า ใน verb 12 ตัวนี้  เพียงรู้จัก จำได้ และเข้าใจ ยังไม่พอ จะต้องสามารถดึงมันมาพูดได้ด้วยเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เฉพาะหน้า ซึ่งจะทำได้ก็ต้องฝึก  และวิธีฝึกที่ดีที่สุดก็คือ เจอมันบ่อย ๆ และฝึกพูดเป็นประโยคออกมาจริง ๆ เยอะ ๆ

       ในที่นี้ ผมนำประโยคตัวอย่างที่ใช้ verb ทั้ง 12 ตัวนี้ มาให้ท่านฝึกอ่าน ฝึกทำความเข้าใจในความหมาย  ฝึกฟังให้ชินหู และที่สำคัญที่สุดคือฝึกพูดให้คล่องปาก เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดจริง ๆ ประโยคที่ต้องพูดอาจจะไม่ใช่ประโยคตามนี้เด๊ ๆ   แต่อย่างน้อยประโยคพวกนี้ จะเป็นพื้นฐานให้เรานำเอาไปดัดแปลงได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้พูดให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะหน้านั้น ๆ

       เชิญเข้าไปฝึกได้เลยครับ โดยคลิกที่ปุ่ม Play หน้าประโยค

 communication verb:

say

http://www.manythings.org/audio/sentences/128.html

activity verbs: get, go, make, come, take, give

get

http://www.manythings.org/audio/sentences/100.html  

go

http://www.manythings.org/audio/sentences/113.html

make

http://www.manythings.org/audio/sentences/99.html

come

http://www.manythings.org/audio/sentences/130.html

take

http://www.manythings.org/audio/sentences/117.html  

give

http://www.manythings.org/audio/sentences/176.html

mental verbs:

know

http://www.manythings.org/audio/sentences/90.html  

think

http://www.manythings.org/audio/sentences/107.html  

see

http://www.manythings.org/audio/sentences/96.html

want

http://www.manythings.org/audio/sentences/155.html

mean

http://www.manythings.org/audio/sentences/233.html

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com