Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมเว็บธรรมะภาษาไทย หลายอาจารย์-หลายสำนัก

bowling Lotus Buddha2 what-buddha-said net

สวัสดีครับ
       เว็บธรรมะภาษาไทย ผมสังเกตดูว่าโดยทั่วไป มี 3 แบบ คือ
1.เว็บธรรมะ หลวงพ่อ, พระอาจารย์ แต่ละองค์ ๆ
2.เว็บธรรมะรวมอาจารย์หลายท่าน, หลายสำนัก
3.บางท่านไม่มีเว็บส่วนตัว (หรือมีแต่ต่อมากลายเป็นเว็บหรือลิงก์ตาย) แต่มีผู้ที่เคารพนับถือนำคำสอนไปฝากไว้ที่เว็บอื่น เช่นที่ YouTube
        ผมรวมรวมไว้ข้างล่างนี้ แต่คงมีหลงลืมหรือผิดเพี้ยนบ้าง หวังว่าท่านช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
        เชิญครับ...

[1] เว็บธรรมะ หลวงพ่อ, พระอาจารย์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) 

http://www.watnyanaves.net/th/home

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

พระไพศาล วิสาโล

http://www.visalo.org/  

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

 หลวงพ่อชา  สุภัทโท

http://www.ubu.ac.th/wat/ 

http://www.watnongpahpong.org/acebooks.php

http://anuchah.com/

คำสอน, หนังสือธรรมะ ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

Facebook – โพสต์ภาพและคำสอนสั้น ๆ

30 คำสอนสั้น ๆ ไฟล์ pdf

e-book ๆ รวบรวมคำสอนสั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รวมคลิปคำสอนหลวงพ่อชาที่เทศน์ให้ฝรั่งฟัง

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

อ่านธรรมะ ฟังธรรมะ หลวงพ่อชา ภาษาอังกฤษ 58 กัณฑ์

เสียงธรรมคำสอน หลวงพ่อชา ๑๐๕ กัณฑ์

รวมพระธรรมเทศนาหลวงพ่อชา

คลิป - คำสอนหลวงพ่อชา

คลิป - Ajahn Chah

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

http://www.dhammataankusoljit.org/dhamma/dhamma_book_bybdds.php

http://www.buddhadasa.com/index_book.html

http://www.buddhadasa.org/

เสียงธรรมคำสอน ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ๓๕๓ กัณฑ์

 รวม “เสียงธรรมพุทธทาส” มากที่สุด ที่นี่ !

 ฟังธรรม ผ่าน YouTube

คำสอนที่เว็บ ประตูสู่ธรรม

http://www.dhammatalks.net/index2.htm#Thai มองที่คอลัมน์ขวามือ

พระพยอม กัลยาโน วัดสวนแก้ว

https://www.kanlayano.org/index.php

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

Facebook 

ท่าน ว. วชิรเมธี

https://www.facebook.com/vajiramedhi/

ดาวน์โหลดหนังสือที่ ebooks.in.th

ดาวน์โหลดหนังสือที่ e4thai.com

ฟังธรรม ผ่าน YouTube 

หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม

http://www.jarun.org/

http://www.jarun.org/ebook.php

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

หลวงปู่มั่น

http://www.luangpumun.org/ 

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

อาจารย์ฝั้น อาจาโร

http://buddhismarticles.com/?p=26

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

พระอาจารย์สายวัดป่า

เว็บ buddhismarticles.com :  1 • 23 • 4 • 5 •

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

หลวงพ่อเลี่ยม (ลูกศิษย์หลวงพ่อชา, เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง)

ฟังธรรม ผ่าน YouTube  

หนังสือธรรมะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

พระมหาสมปอง   ตาลปุตฺโต

เว็บ ไทยรัฐ 
th.wikiquote.org 
108 คำคม 
ฟังธรรม ผ่าน YouTube 
 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

http://www.watthasung.com/home.php

ฟังธรรมผ่าน YouTube

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

ประวัติ 
ประวัติ - eBook 
รวมคำสอน 

ฟังธรรม ผ่าน YouTube
หลวงปู่ฝากไว้ - ภาษาไทย 
หลวงปู่ฝากไว้ - ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทต่อบท 

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
http://www.luangpordu.com/?cid=453342 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-doo/lp-doo-hist-index.htm 
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_doo/lp-doo-index.htm 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43690 

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

http://www.dhammamongkol.com/

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

พระราชสุเมธาจารย์  (หลวงพ่อสุเมโธ)

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

พระอาจารย์ชยฺสาโร

https://www.jayasaro.panyaprateep.org/

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จันทสโร)

ประวัติ

คำสอนหลวงปู่ สู่โลกปัจจุบัน

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี

http://www.watboonyawad.com

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

สมณะโพธิรักษ์

http://chaoasoke.blogspot.com/

ดังตฤณ 

http://www.dungtrin.com/ 

ธรรมกาย

http://www.dhammakaya.net/

พระดุษฎี เมธังกุโร
https://www.facebook.com/ 
สมาธิและการฝึกจิตในชีวิตประจำวัน
ฟังธรรมผ่าน YouTube 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

http://www.thaniyo.net/   

หลวงพ่ออุทัย สิริธโร

http://www.lp-uthai.com/index.php

พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล

http://watnapp.com/ 
http://watnapp.com/book 

ฟังธรรมผ่าน YouTube

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 

https://www.sdsweb.org/sdsweb/

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

อาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 

https://www.dhamma.com/ 

ฟังธรรม ผ่าน YouTube

อาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

http://www.sangdhamsongchevit.com 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  “เจ้าคุณพิพิธ”

http://www.katitham.com/

[2] เว็บธรรมะรวมอาจารย์หลายท่าน, หลายสำนัก

ลานธรรมจักร  

รวมคำสอนครูบาอาจารย์ฝ่ายพระภิกษุ (ตามลำดับอักษร)

รวมคำสอนครูบาอาจารย์ฝ่ายฆราวาส (ตามลำดับอักษร)

ประตูสู่ธรรม 

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/monk-preach-index-page.htm 

ลานธรรมเสวนา

http://www.larndham.org/

พระไตรปิฎก 

http://www.84000.org/   

http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/

True ปลูกปัญญา – ห้องสมุดพุทธธรรม

http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_port_list.php

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

http://www.dhammahome.com/home.php  

ลานพุทธศาสนา

http://www.larnbuddhism.com/

อนาลยา ดอทคอม

http://www.analaya.com/

 ลานธรรมเสวนา

http://larndham.org/

หนังสือแจกงานศพสมัยก่อนโน้น(พิมพ์คำค้น)

http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/landingpage/collection/cremation

ธรรมจักร

http://www.dhammajak.net/  

ธรรมะไทย

http://www.dhammathai.org/   

ทำดีดอทเน็ต

http://www.tamdee.net/main/    

ชมรมกัลยาณธรรม

http://www.kanlayanatam.com/ 

หนังสือทำบุญ

http://tbbks.blogspot.com/  

ธรรมะออนไลน์

http://www.thammaonline.com/   

 ธรรมะพีเดีย

http://www.dhammataankusoljit.org/index.php

หอมรดกไทย – ศาสนา

 http://thaiheritage.net/religion/religion.htm   

วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 

http://www.watkoh.com/     

โจโฉ รวมเสียงธรรม

http://www.jozho.net/   

ธรรมะทอล์ค

http://www.dhammatalks.net/index2.htm#Thai 

โรงเรียนทอสี

 http://thawsischool.com/มุมธรรมะ/ 

ซีดีธรรมะ

http://www.cdthamma.com/

พุทธศาสดา

http://www.analaya.com/

พลังจิต

 https://palungjit.org/forums/เสียงธรรม.271/ 

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก

http://www.learntripitaka.com/Download.html

บทความพระพุทธศาสนา

http://buddhismarticles.com/

กรรมฐาน

http://www.kammatan.com/board/index.php

พุทธะ

http://www.phuttha.com/

ค่ายวัยใส, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://www.kaiwaisai.com/v2/main.php

สังคมธรรมะออนไลน์

http://mindcyber.com/

ปรมัตถธรรม

http://www.nkgen.com/1mainpage1024.htm

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

(ตรวจ 24 กค 2561)

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com