Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การสะกดอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การสะกดอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ผมแทบไม่เคยเอาเรื่องนี้มาลงเว็บ เพราะด้วยเหตุใดก็ไม่รู้เหมือนกันครับ

แต่วันนี้มาเจอเข้า และคิดอีกที จึงได้คิดว่า บางท่านอาจจะสนใจ จึงขอฝากครับ

– พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com