ทดสอบ listening กับ forumeducation.net

Test your English now

http://www.forumeducation.net/tools/QuizTest/index.php?qid=267

  1. มีทั้งหมด 32 ข้อ, แต่ละข้อที่ 5 choice คำตอบให้เลือก
  2. เมื่อจะเริ่มทำ ก็คลิกที่  Start test
  3. การฟังคำถาม ให้คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง, และคลิกคำตอบจาก 5 ตัวเลือก
  4. ก่อนคลิกฟัง ท่านจะอ่านตัวเลือกทั้ง 5 ข้อก่อนก็ได้
  5. จริง ๆ แล้ว เขาอยากให้คลิกฟังเพียงครั้งเดียว แต่สำหรับเราที่ต้องการ ทั้ง test & train จะคลิกฟังหลายครั้ง  ก็ไม่น่าจะมีปัญหา