Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตำรา error identification ที่โหดมาก

Sentence Correction Tests

สวัสดีครับ

       ในตำราเรียนภาษาอังกฤษประเภท error identification หรือ error detection หลาย ๆ เล่มที่ผมเคยเจอ หนังสือเล่มนี้ Sentence Correction Tests โหดที่สุด เพราะถ้าเป็นเล่มอื่น เขาจะขีดเส้นใต้แล้วให้เราเลือกว่า ข้อ A,B,C หรือ D ที่เขียนผิด, แต่เล่มนี้ เขาไม่บอกอะไรทั้งนั้น โดยให้เราดูว่าประโยคที่เขาให้มานี้มันผิดตรงไหน, ผิดยังไง, และที่โหดไปกว่านี้ก็คือ บางประโยคที่ให้มา มันไม่ผิดเลย

       โหดแบบนี้แหละครับ  อาจจะถูกใจบางท่านที่ชอบความท้าทาย

       หนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 20 บท ๆ ละ 50 ข้อ รวมทั้งสั้น 1,000 ข้อ

       ผมได้ทำให้ท่านดาวน์โหลด 2 ไฟล์ คือ

ไฟล์ที่ 1: คำถามอยู่ส่วนหน้า, เฉลยอยู่ท้ายเล่ม (ประมาณ 68 MB)

วิธีดาวน์โหลด:

คลิกขวา, คลิกซ้าย Save link as... หรือ  Save target as... และ Save

 คลิกดาวน์โหลด

ไฟล์ที่ 2: ผมแยกเฉลยมาเป็นไฟล์ต่างหาก ตอนท่านเรียนจากคอมฯ  ก็เปิดไฟล์ที่ 1 กับไฟล์ที่ 2 คนละ tab, สะดวกดี (ประมาณ 11 MB)

คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com