ฝึก อ่าน+แปล ข่าว นสพ.ภาษาอังกฤษ: [6]

 turtle island

 โปรดทราบ

 [1]  ศัพท์แต่ละคำอาจมีหลายความหมาย และแปลเป็นไทยได้หลายอย่าง, โดยคำแปลที่ให้ไว้เป็นของความหมายเจาะจงที่ใช้ในประโยคนี้, ถ่าศัพท์คำนี้ไปอยู่ในประโยคอื่น อาจจะแปลต่างจากนี้ก็ได้

 [2] ถ้าต้องการฟังเสียงอ่านคำศัพท์, และอ่านความหมายจาก Cambrdige Dictionary, ให้ลากไฮไลต์คำศัพท์, และคลิกDefinition

 Thais agree to foreign observers

Published: 15/10/2014 at 06:13 AM
       Thailand has agreed in principle to allow a team of observers from Britain and Myanmar to observe judicial procedures in the Koh Tao murder case, which has sparked a barrage of media criticism in both countries.
       The move was approved during a meeting of officials including national police chief Somyot Pumpanmuang, Foreign Ministry deputy permanent secretary Kiattikhun Chartprasert, British ambassador Mark Kent and Myanmar ambassador Win Maung. Details of how the monitoring will work in practice are pending further discussion.
       The meeting came one day after Hugo Swire, the British minister for Southeast Asia, summoned Thai charge d’affaires Nadthavathna Krishnamra to raise concerns about the investigation into the Sept 15 murders of Hannah Witheridge, 23, and David Miller, 24, on Koh Tao.
+++++

       Thailand has agreed(ตกลงยอม, agree=say "yes") in principle (ในหลักการ) to allow (อนุญาต) a team of observers (ผู้สังเกตการณ์) from Britain and Myanmar to observe (สังเกต) judicial procedures (กระบวนการทางศาล) in the Koh Tao murder case(คดีฆาตกรรม), which has sparked (จุดประกายไฟ) a barrage (บะราจ=การโจมตีไม่หยุด) of media criticism (คำวิพากษ์วิจารณ์) in both countries.
       The move (การเคลื่อนไหว ก็คือการอนุญาตผู้สังเกตการณ์ดังกล่าวwas approved (อนุมัติ) during a meeting of officials including national police chief (อธิบดีตำรวจแน่งชาติ)Somyot Pumpanmuang, Foreign Ministry deputy permanent secretary (รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) Kiattikhun Chartprasert, British ambassador (เอกอัครราชทูต)Mark Kent and Myanmar ambassador Win Maung. Details (รายละเอียด) of how the monitoring (การเฝ้าสังเกต)will work in practice (ในทางปฏิบัติ) are pending (เป็นคำ preposition แปลว่า อยู่ระหว่าง รอการ/รอผล) further (ต่อไป) discussion(การสนทนา/พิจารณา).
       The meeting came (come = เกิดขึ้น) one day after Hugo Swire, the British minister for Southeast Asia (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้), summoned (เรียก) Thai charge d’affaires (อ่านว่า ชาร์เจ'ดะแฟร์ =อุปทูต) Nadthavathna Krishnamra to raise (ยกขึ้น) concerns (ความเป็นห่วง) about the investigation (การสอบสวน) into the Sept 15 murders (การฆาตกรรม) of Hannah Witheridge, 23, and David Miller, 24, on Koh Tao.

+++++

       ประเทศไทยตกลงในหลักการอนุญาตให้คณะผู้สังเกตการณ์จากประเทศอังกฤษและเมียนมาร์เข้าสังเกตกระบวนการทางศาลในคดีฆาตกรรมที่เกาะเต่า ซึ่งเป็นคดีที่มีสื่อมวลชนทั้งสองประเทศวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างมาก
       การอนุญาตดังกล่าวนี้ได้รับการอนุมัติระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วม คือ อธิบดีกรมตำรวจ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ, เอกอัครราชทูตอังกฤษ นายมาร์ค เคนท์, และเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ นายวิน หม่อง. รายละเอียดในทางปฏิบัติของการเข้าสังเกตการณ์ยังต้องรอการพิจารณาต่อไป
       การประชุมครังนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่นายฮิวโก สไวร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อุปทูตไทย(ประจำกรุงลอนดอน)เข้าพบเพื่อแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตกรรม น.ส.ฮันนาห์ วิเทอริดจ์ อายุ 23 ปี และนายเดวิด มิลเลอร์ อายุ 24 ปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่เกาะเต่า