Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

โปรแกรม Oxford Business English Dictionary for Learners of English

 

สวัสดีครับ

          ในเว็บนี้ได้รวบรวมเว็บและไฟล์ให้ดาวน์โหลดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจไว้มากพอสมควร

♥ คลิก Business English

♥ Dictionary online เฉพาะด้านเกี่ยวกับ Business - คลิก

          วันนี้ผมมีไฟล์โปรแกรมเกี่ยวกับธุรกิจที่ขอแนะนำเป็นพิเศษ คือ

 Oxford Business English Dictionary for learners of English 


 ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ไฟล์เดียว - คลิก

หรือ  ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็กหลายไฟล์  -Part ที่ 1-2-3-4-5-6

ตอนติดตั้งโปรแกรม ให้เลือกคลิก Full


หน้าโปรแกรมของ Dictionary

oxford dict1

          ข้อดีของโปรแกรมนี้ คือ นอกจากเป็นดิกชันนารีเฉพาะทางธุรกิจที่ให้ความหมายศัพท์อย่างชัดเจนด้วยภาษาที่ง่าย ๆ แล้ว (คลิกที่คำศัพท์เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์), ยังมี exercise ให้ฝึกหลายอย่าง เช่น การใช้ศัพท์ วลี ทางธุรกิจ รวมทั้งฝึก listening ด้วย ช่วยให้ท่านมีความเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบธุรกิจของท่าน  ผมได้ copy หน้าโปรแกรมของ exercise มาให้ท่านดูด้วย

 

หน้าโปรแกรมของ exercise

oxford dict2

 

 

 

ข้อสังเกต:

ไม่ต้องสะสมหนังสือหรือสื่อการเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเรียน
การ “สะสม” มาก แต่ “ศึกษา” น้อย ไม่ค่อยมีประโยชน์นัก

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com