แนะนำตัวช่วยฝึกพูด (Key Words for Fluency)

fluency

สวัสดีครับ

          วันนี้ผมมีตำราชุด 3 เล่ม ชื่อ Key Words for Fluency: Learning and Practising the Most Useful words of English มาแนะนำ

          หนังสือชุดนี้เป็นยังไง เล่าสรุปสั้น ๆ อย่างนี้แล้วกันครับ

-เขานำคำนาม (noun) ซึ่งพบบ่อย และต้องใช้บ่อยที่สุดมาแนะนำ

-เขานำคำนามที่ว่านี้ไปผูกกับ verb หรือ adjective  หรือ วลี ต่าง ๆ กลายเป็นประโยคที่สามารถจดจำไปใช้พูดจาในชีวิตประจำวันได้

          พูดเท่านี้ ท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพ ผมขอให้ท่านดูหมวดคำศัพท์  และรายการคำศัพท์ ในตำราชุดนี้ 3 เล่ม ข้างล่างนี้ (เข้าไปแล้ว อาจจะต้องกด Control++ เพื่อขยายฟอนต์)

 เล่มที่ 1: ระดับ Pre-intermediate - คลิก

เล่มที่ 2: ระดับ Intermediate - คลิก

เล่มที่ 3: ระดับ Upper-intermediate - คลิก

          ท่านจะเห็นว่า ศัพท์เหล่านี้เป็นคำนามสามัญที่ท่านมีโอกาสใช้บ่อย ๆ ทั้งสิ้น  และถ้าใช้ได้คล่องแคล่าว ท่านก็จะสามารถสื่อสารได้เป็นร้อยเรื่องพันเรื่องอย่างไม่ติดขัด แต่ปัญหาของคนทั่วไปก็คือ เอาคำง่าย ๆเหล่านี้, ไปผูกเป็นประโยคง่าย ๆให้คนฟังได้ง่าย ๆ, ได้ไม่ง่ายอย่างใจคิด

          โดยปกติคนต่างชาติเช่นคนไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างใจคิด จะต้องผ่านการฟัง-การพูด-การอ่าน มาเยอะ และก็ค่อย ๆ ซึมซับประโยคที่มีคำศัพท์เหล่านี้ ใส่เข้าไปในสมองทีละประโยค ๆ จนกลายเป็นคน พูดเก่ง”  นี่คือวิธีปกติซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร หรือนานมาก

          คำศัพท์ที่นำมาผูกรวมกันประโยคที่ฝรั่งใช้พูดจากันเป็นปกตินี้ มีศัพท์เทคนิคว่า collocation 

          ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการผูกประโยคแบบฝรั่ง คือเรารู้คำศัพท์ และเราก็ผูกประโยคตามประสาของเราเอง คือเอาศัพท์หลาย ๆ ตัวมาต่อกัน บางทีมันก็เหมือนกับที่ฝรั่งเขาผูกประโยค  แต่บางทีมันก็ไม่เหมือน  ท่านลองดูคำว่า road (ถนน) เป็นตัวอย่างดูก็ได้ครับ - คลิก

           ท่านจะเห็นว่า มันง่าย ท่านอ่านก็รู้เรื่องทันที แต่ถ้าถึงคราวที่ท่านต้องนึกพูดคำว่า

ถนนที่มีรถวิ่งเยอะแยะ, ถนนโล่งไม่มีรถวิ่ง,ป้ายจราจร

ท่านสามารถนึกถึงคำว่า 

a busy road = ถนนที่มีรถวิ่งเยอะแยะ,

a clear road = ถนนโล่งไม่มีรถวิ่ง,

a road sign = ป้ายจราจร 

ได้ทันทีหรือเปล่าครับ

          เพราะฉะนั้น ตำราชุด Key Words for Fluency ที่นำมาแนะนำในวันนี้จะเป็นเสมือนเครื่องทุ่นแรงให้ท่านพูดเก่งเร็วขึ้น, นึกคำศัพท์และผูกประโยคได้เร็วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น  เพราะว่า เขาได้รวมรวมคำศัพท์ที่ใช้พูดบ่อย มาผูกกับคำอื่นเป็นประโยคที่ใช้พูดบ่อย ตำรา 3 เล่มนี้จึงเป็นเสมือนครูฝรั่งส่วนตัวที่ท่านสามารถซักถามได้ตลอดเวลา

           เชิญดาวน์โหลด ได้เลยครับ

เล่มที่ 1: ระดับ Pre-intermediate - คลิก

เล่มที่ 2: ระดับ Intermediate - คลิก

เล่มที่ 3: ระดับ Upper-intermediate - คลิก

           ตำราชุด Key Words for Fluency ไม่ใช่หนังสือประเภทเรียนจบแล้วเก็บใส่ตู้   แต่เป็นคู่มือที่ท่านสามารถหยิบมาพลิกดูได้บ่อย ๆ

********** 

ข้อสังเกต:

ไม่ต้องสะสมหนังสือหรือสื่อการเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเรียน
การ “สะสม” มาก แต่ “ศึกษา” น้อย ไม่ค่อยมีประโยชน์นัก

 


พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.