Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำตัวช่วยฝึกพูด (Key Words for Fluency)

fluency

สวัสดีครับ

          วันนี้ผมมีตำราชุด 3 เล่ม ชื่อ Key Words for Fluency: Learning and Practising the Most Useful words of English มาแนะนำ

          หนังสือชุดนี้เป็นยังไง เล่าสรุปสั้น ๆ อย่างนี้แล้วกันครับ

-เขานำคำนาม (noun) ซึ่งพบบ่อย และต้องใช้บ่อยที่สุดมาแนะนำ

-เขานำคำนามที่ว่านี้ไปผูกกับ verb หรือ adjective  หรือ วลี ต่าง ๆ กลายเป็นประโยคที่สามารถจดจำไปใช้พูดจาในชีวิตประจำวันได้

          พูดเท่านี้ ท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพ ผมขอให้ท่านดูหมวดคำศัพท์  และรายการคำศัพท์ ในตำราชุดนี้ 3 เล่ม ข้างล่างนี้ (เข้าไปแล้ว อาจจะต้องกด Control++ เพื่อขยายฟอนต์)

 เล่มที่ 1: ระดับ Pre-intermediate - คลิก

เล่มที่ 2: ระดับ Intermediate - คลิก

เล่มที่ 3: ระดับ Upper-intermediate - คลิก

          ท่านจะเห็นว่า ศัพท์เหล่านี้เป็นคำนามสามัญที่ท่านมีโอกาสใช้บ่อย ๆ ทั้งสิ้น  และถ้าใช้ได้คล่องแคล่าว ท่านก็จะสามารถสื่อสารได้เป็นร้อยเรื่องพันเรื่องอย่างไม่ติดขัด แต่ปัญหาของคนทั่วไปก็คือ เอาคำง่าย ๆเหล่านี้, ไปผูกเป็นประโยคง่าย ๆให้คนฟังได้ง่าย ๆ, ได้ไม่ง่ายอย่างใจคิด

          โดยปกติคนต่างชาติเช่นคนไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างใจคิด จะต้องผ่านการฟัง-การพูด-การอ่าน มาเยอะ และก็ค่อย ๆ ซึมซับประโยคที่มีคำศัพท์เหล่านี้ ใส่เข้าไปในสมองทีละประโยค ๆ จนกลายเป็นคน พูดเก่ง”  นี่คือวิธีปกติซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร หรือนานมาก

          คำศัพท์ที่นำมาผูกรวมกันประโยคที่ฝรั่งใช้พูดจากันเป็นปกตินี้ มีศัพท์เทคนิคว่า collocation 

          ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการผูกประโยคแบบฝรั่ง คือเรารู้คำศัพท์ และเราก็ผูกประโยคตามประสาของเราเอง คือเอาศัพท์หลาย ๆ ตัวมาต่อกัน บางทีมันก็เหมือนกับที่ฝรั่งเขาผูกประโยค  แต่บางทีมันก็ไม่เหมือน  ท่านลองดูคำว่า road (ถนน) เป็นตัวอย่างดูก็ได้ครับ - คลิก

           ท่านจะเห็นว่า มันง่าย ท่านอ่านก็รู้เรื่องทันที แต่ถ้าถึงคราวที่ท่านต้องนึกพูดคำว่า

ถนนที่มีรถวิ่งเยอะแยะ, ถนนโล่งไม่มีรถวิ่ง,ป้ายจราจร

ท่านสามารถนึกถึงคำว่า 

a busy road = ถนนที่มีรถวิ่งเยอะแยะ,

a clear road = ถนนโล่งไม่มีรถวิ่ง,

a road sign = ป้ายจราจร 

ได้ทันทีหรือเปล่าครับ

          เพราะฉะนั้น ตำราชุด Key Words for Fluency ที่นำมาแนะนำในวันนี้จะเป็นเสมือนเครื่องทุ่นแรงให้ท่านพูดเก่งเร็วขึ้น, นึกคำศัพท์และผูกประโยคได้เร็วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น  เพราะว่า เขาได้รวมรวมคำศัพท์ที่ใช้พูดบ่อย มาผูกกับคำอื่นเป็นประโยคที่ใช้พูดบ่อย ตำรา 3 เล่มนี้จึงเป็นเสมือนครูฝรั่งส่วนตัวที่ท่านสามารถซักถามได้ตลอดเวลา

           เชิญดาวน์โหลด ได้เลยครับ

เล่มที่ 1: ระดับ Pre-intermediate - คลิก

เล่มที่ 2: ระดับ Intermediate - คลิก

เล่มที่ 3: ระดับ Upper-intermediate - คลิก

           ตำราชุด Key Words for Fluency ไม่ใช่หนังสือประเภทเรียนจบแล้วเก็บใส่ตู้   แต่เป็นคู่มือที่ท่านสามารถหยิบมาพลิกดูได้บ่อย ๆ

********** 

ข้อสังเกต:

ไม่ต้องสะสมหนังสือหรือสื่อการเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเรียน
การ “สะสม” มาก แต่ “ศึกษา” น้อย ไม่ค่อยมีประโยชน์นัก

 


พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com