สรุป 7 tense ที่ใช้บ่อยจริง ๆ, สั้น ๆ จำง่าย

สรุป 7 tense ที่ใช้บ่อยจริง ๆ, เห็นว่าสั้น ๆ จำง่ายดี จึงนำมาฝากครับ – พิพัฒน์

English Grammar  Verb T 1