Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

e-book รวมประโยคและวลีพูดอังกฤษสไตล์อเมริกัน (Conversational American English)

 

Pages from McGRAW-HILL'S Conversational American English

 สวัสดีครับ

       หนังสือเล่มนี้รวบรวมประโยคและวลีพูดภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันไว้ 11 หมวด เมื่อเปิดไฟล์ e-book แล้ว ให้ดูที่ด้านซ้ายมือ จะเห็น 2 หัวข้อใหญ่นี้  

(1)Topic and Situation Index – คลิกดูหัวข้อใหญ่ 11 หัวข้อ และหัวข้อย่อย

(2) Conversational American English Expressions – คลิกดูประโยคและวลีที่ใช้พูดในแต่ละหัวข้อ ตามข้อ (1)

จุดที่น่าสนใจของ e-book เล่มนี้ก็คือ

♦มีสารบัญโดยละเอียด และมีภาพประกอบด้วย ให้ท่านเลือกคลิกดูเฉพาะหัวข้อที่ท่านสนใจ, และก็ไปยังหมายเลขหน้าที่เขาบอกไว้, เลือกฝึกพูดเฉพาะวลีหรือประโยคที่ท่านรู้สึกว่าเข้าท่าในสายตาของท่าน, เนื่องจากมันเยอะจัด ท่านไม่ต้องฝึกทั้งหมดหรอกครับ เดี๋ยวจะเมา [คลิกดาวน์โหลด e-book Conversational American English]

ผมขอยกตัวอย่างสัก 1 บท เกี่ยวกับวลีที่ใช้พูดโทรศัพท์ มีแค่ 4 หน้า [คลิกดู Conversational American English - Telephones and Mobile Devices]

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com