Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่าน “เซียงเมี่ยง (ศรีธนญชัย)” ภาษาอังกฤษ

Xiang Miang and the Snail

สวัสดีครับ

       เรื่องที่ทางภาคอีสาน มีชื่อว่า “เซียงเมี่ยง และ ทางภาคกลาง มีชื่อว่า“ศรีธนญชัย” นี้ ผมเคยได้อ่านมาบ้าง และรู้สึกว่ามีนักวิชาการตีความนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ไปต่าง ๆ นานา มีทั้งให้ผู้ชายคนนี้เป็นพระเอกและเป็นผู้ร้าย  ถ้าท่านมีเวลาลองอ่านดูลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

วันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับเซียงเมี่ยงเป็นภาษาอังกฤษมาให้ท่านฝึกอ่านเล่น ๆ 2 เรื่อง

เรื่องแรก – เซียงเมี่ยงวิ่งแข่งกับหอยทากแล้วแพ้   

คลิกอ่าน       

เรื่องที่สอง - เซียงเมี่ยงใช้อุบายดูหน้าพระราชาได้

คลิกอ่าน  

แถม:

[1]นิทานพื้นบ้านเรื่องดาวลูกไก่ และข้อห้ามและความเชื่อบางอย่างของไทยแต่โบราณ - คลิกอ่าน

[2] เรื่อง ผาแดง – นางไอ่ นิทานไทย แปลเป็นอังกฤษ

ลองอ่านดูนะครับ สนุกดี

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com