Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีออกเสียงคำศัพท์ที่ออกเสียงยาก - How to pronounce difficult words in English

opportunity

สวัสดีครับ

มีคลิปแนะนำ วิธีออกเสียงคำศัพท์ที่ออกเสียงยาก (How to pronounce difficult words in English) เขาแนะนำไว้อย่างนี้ครับ

1.ไปที่เว็บนี้ http://www.thefreedictionary.com/

และพิมพ์คำที่ออกเสียงยาก/ยาวลงไป, คลิกไอคอนรูปธงชาติสหรัฐฯ (ด้านซ้าย)เพื่อฟังสำเนียง American English, และคลิกธงชาติอังกฤษ (ด้านขวา) เพื่อฟังสำเนียง British English

2.แบ่งเสียงที่ได้ยินเป็นพยางค์ ๆ และสังเกตด้วยว่าพยางค์ไหนที่ stress หรือออกเสียงหนัก

3.ฝึกออกเสียงตาม ทีละพยางค์ ให้ชัด ๆ จากช้าไปเร็ว (slow-medium-fast) – อย่าลืมเรื่องพยางค์ที่ stress และการออกเสียงเชื่อมเสียงระหว่างพยางค์   

4.เมื่อจบคลิปแล้ว เขามีคำให้ฝึกฟังและออกเสียงตาม 15 คำ โดยมี 3 speed ให้คลิก คือ slow – medium - fast ท่านจะคลิกฝึกฟัง – ฝึกพูด speed ใด, ซ้ำไป-ซ้ำมา กี่ครั้งก็ได้

ที่คลิปนี้ครับ:

http://www.espressoenglish.net/how-to-pronounce-difficult-words-in-english/

5.เสร็จแล้วก็ไปที่เว็บนี้ http://www.thefreedictionary.com/  เพื่อฝึกกับคำอื่น ที่ท่านรู้สึกว่าออกเสียงยาก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com