Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษาอังกฤษสำหรับ “หน้าห้อง”

Pages from secretary

สวัสดีครับ

       ท่านที่ทำงานอยู่ “หน้าห้อง” คงมีบางโอกาสที่ต้องมีต้อนรับแขกต่างชาติที่มาติดต่อผู้บังคับบัญชาของท่านที่อยู่ “ในห้อง” ซึ่งงานคงมี 2 ลักษณะ คือ เขามาด้วยตัวเอง และ เขาโทรศัพท์เข้ามา

ถ้าเขามาด้วยตัวเอง งานของท่านก็คงมี 3 แบบ ดังนี้

  • 1. ผู้บังคับบัญชาอยู่ในออฟฟิศ
  • 2. ผู้บังคับบัญชาไม่เข้าออฟฟิศ
  • 3. ผู้บังคับบัญชาไม่ว่างให้เข้าพบ

ถ้าเขาโทรศัพท์เข้ามา งานของท่านก็คงมี 2 แบบ ดังนี้

  •  1. รับสายและโอนสายให้ผู้บังคับบัญชา
  • 2. รับสายแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ว่าง ให้ฝากข้อความเพื่อติดต่อกลับ

       ผมไปเจอหนังสือ คู่มือ-แนวทาง ปฏิบัติงานเลขานุการ “Secretary Works” จัดทำโดย  งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์  กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีบทหนึ่งที่เป็น ภาษาอังกฤษสำหรับ “หน้าห้อง” ซึ่งรวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ได้ ในสถานการณ์แบบต่าง ๆ ข้างต้นนี้  ถ้าท่านทำงานเป็นหน้าห้อง ลองคลิกเข้าไปดูหน่อยก็ดีครับ  อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com