Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สูตรสำเร็จง่าย ๆ ในการแนะนำตัวเองในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

roundtable intro

สวัสดีครับ

ผมเคยเขียน 2 บทความนี้

แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าควรจะพูด คือ การแนะนำตัวเองในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

       ผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดหน่อยนะครับ คือมีการประชุมอยู่ 2 แบบที่ผมเคยเข้าร่วม

ประเภทแรก คือ การประชุมนานาชาติ คนเข้าประชุมมาจากหลายประเทศ

ประเภทที่สอง ผมนำตัวอย่างมาจากการประชุมที่ออฟฟิศเก่าของผมเอง คนเข้าประชุมมีเพียง 2 ชาติ คือชาติไทย  และชาติของผู้มาเยือน ซึ่งมีชาติเดียว อาจจะเป็นญี่ปุ่น หรือฝรั่ง หรือแขก หรือบางชาติจากอาเซียน

       เท่าที่สังเกต format ของการแนะนำตัวในที่ประชุมก็จะสั้น ๆ ไม่ยืดยาวอะไร เพราะผู้เข้าร่วมประชุมมีหลายคน ถ้าแนะนำยาวก็จะกินเวลามากเกินไป แต่ละคนก็แนะนำแค่ (1)ชื่อ, (2)ตำแหน่ง, (3)ชื่อหน่วยงาน และ(4)หน้าที่ของตัวเองโดยสรุปสั้น ๆ   โดยทั่วไปเท่าที่เคยเห็น ข้อ (1),(2),(3)ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ ก็แนะนำกันได้ดี ที่พิเศษคือข้อ (4) ที่ผมเคยเจอก็มีทั้ง 2 อย่าง คือ มีทั้งที่แนะนำดี และแนะนำได้ไม่ค่อยดี

       การแนะนำหน้าที่โดยสรุป

  • ที่แนะนำไม่ดีก็คือ ไม่ยอมแนะนำเลย หรือแนะนำสั้นเกินไป, ยาวเกินไป, หรือสรุปไม่กระชับ
  • ส่วนที่แนะนำดีก็ตรงกันข้าม คือพอดี ๆ ไม่ยาวเกินไป, ไม่สั้นเกินไป และใช้ภาษากระชับ

       และนี่แหละครับ ที่ผมหาตัวอย่างมาแสดงยาก เพราะแต่ละหน่วยงาน  งานใครก็งานมัน แม้มีตัวอย่างมายกให้ดู ถ้ามันไม่ตรงกับงานเรา ก็เลียนแบบได้ยาก

       แต่วันนี้ผมไปเจอ 1 ตัวอย่างที่เห็นว่าเข้าท่า คือ สั้น กระชับ และคิดว่าถ้าท่านต้องแนะนำตัวเองในที่ประชุม โดยประธานขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแนะนำไปตามลำดับ  ท่านก็แนะนำแบบนี้แหละครับ

คลิกดูตัวอย่าง

       แต่เรื่องของเรื่องก็คือ

  • ท่านต้องเตรียมไว้ก่อน โดยขัดเกลาให้ดี และให้หัวหน้าและเพื่อน ๆ ดูทั้งเนื้อหาและการใช้ภาษา 
  • และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ซ้อมพูดและขอให้เพื่อนลองฟังด้วย
  • สุดท้ายเมื่อ perfect ทั้ง (1)เนื้อหา (2)การใช้ภาษา และ (3)การออกเสียงนำเสนอ ก็ใช้อันนี้แหละครับ เป็นชิ้นที่ใช้ทำมาหากินได้ตลอดไป ท่านจะแนะนำกี่ครั้ง ๆ ก็ใช้อันนี้ได้เลย  ตอนแรกที่แนะนำอาจจะต้องดูโพย แต่ครั้งต่อ ๆ ไปพอชักคล่องก็พูดปากเปล่าได้เลย

อันนี้เป็นสูตรสำเร็จง่าย ๆ ที่ผมขอแนะนำครับ

 ที่มาของข้อมูล

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com