ศึกษาวิธีบอกทางให้ฝรั่งกับ 6 ลิงค์นี้

waytell

ศึกษาวิธีบอกทางให้ฝรั่งกับ 6 ลิงค์นี้
[1] http://tinyurl.com/qa89fdp 
[2] http://tinyurl.com/k44z4qu 
[3] http://tinyurl.com/kua296t 
[4] http://tinyurl.com/ogucymy 
[5] http://tinyurl.com/lm7bwb2 
[6] http://tinyurl.com/outbr2f