Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คู่มือนักพูดต่อหน้าสาธารณชน (100 Tip กระชับ สั้น อ่านง่าย)

100PublicSpeakingTips FEC

สวัสดีครับ

       ผมได้ไฟล์ e-book หนังสือเล่มนี้ 100 Public Speaking Tips มีแค่ 19 หน้าเท่านั้นเอง แต่เขาสรุปเคล็ดหรือข้อแนะนำ รวม 100 ข้อสั้น ๆ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักพูดต่อหน้าสาธารณชนไว้กระชับดีมาก คำว่า นักพูดต่อหน้าสาธารณชน นี่น่าจะครอบคลุมได้กว้างขวางมาก  อาจจะเป็นครู อาจารย์ วิทยากร ผู้อภิปรายหน้าเวที พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ฯลฯ คือ tip ที่เขาให้ไว้นี่ เราไม่จำเป็นต้องทำตามทุกข้อ แต่ผมอ่านดูแล้ว บางข้อหรือหลายข้อมัน practical จริง ๆ ท่านดาวน์โหลดไว้ก่อนเถอะครับ ถ้าตอนนี้ไม่ได้ใช้ ก็อาจจะได้ใช้ในอนาคต หรือ forward ให้เพื่อนก็ได้

คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com