Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

พนักงานที่คิดจะเป็นเถ้าแก่ในอนาคต ควรฝึกภาษาอังกฤษให้แข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้

business english photo

สวัสดีครับ

       เท่าที่ได้พูดคุยกับเพื่อน และได้รับ comment จากท่านผู้อ่าน ผมสังเกตว่า คนที่มีงานทำแล้วในภาคธุรกิจ ได้รับแรงกดดันให้ต้องฟิตภาษาอังกฤษมากกว่าคนที่ทำงานภาครัฐ คือถ้าเป็นข้าราชการที่ไม่ทุจริตแม้ไม่ขยันนักก็ไม่ถูกบีบให้ออกจากงาน แต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัท ถ้าไม่ฟิตตัวเองเป็นพิเศษอาจจะอยู่ลำบาก เช่น ต้องเขียนอีเมลติดต่อลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ ต้องออกไปต้อนรับลูกค้าและพูดจาด้วยภาษาอังกฤษ งานอย่างนี้ถ้าไม่เคยทำและทำไม่ได้ นายจ้างอาจจะให้คนอื่นทำแทน(ปลดเราออก)

       และแม้งานภาษาอังกฤษที่ทำอยู่ประจำ ถ้าไม่ประเมินตัวเองหรือถูกประเมินอยู่เรื่อย ๆ ก็อาจจะไม่พบข้อบกพร่องของตัวเอง ผมเคยมีโอกาสตรวจสำนวนการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษของพนักงานหลายคนในบริษัทหนึ่ง พบว่า เขียนกันผิด ๆ ถูก ๆ ทั้งแบบฟอร์มและการใช้ศัพท์สำนวน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า เป็นบริษัทเล็ก เจ้าของไม่มีงบประมาณจัดคอร์สพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานอย่างเป็นกิจจะลักษณะ แต่ตามความเห็นส่วนตัวของผม พนักงานคนใดที่ต้องการพัฒนาทักษะของตัวเองให้สูงได้มาตรฐาน ควรฟิตตัวเองให้ดีขึ้นแม้ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งหรือบังคับ และการที่มีฝีมือสูงติดตัวไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี  เราสามารถทำงานอยู่ได้ทั้งที่บริษัทเดิมหรือย้ายไปบริษัทอื่น เข้าทำนองคนเก่งเลือกได้

       หรือ ถ้าปีกกล้าขาแข็งแล้วอาจจะลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง โดยมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยที่สำคัญ แต่ถ้าตั้งบริษัทโดยต้องจ้างคนอื่นให้รับผิดชอบด้านภาษาอังกฤษ เข้าทำนองยืมจมูกคนอื่นหายใจ คงไม่สะดวกแน่ ๆ เพราะถ้าเขาไม่ทำตามที่เราสั่ง หรือทำให้ไม่ได้ดังใจ เราก็ลำบาก

       ในเน็ตที่เว็บมากมายให้พนักงานบริษัทที่ขยันได้เข้าไปฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ในเว็บ e4thai.com ได้รวบรวมไว้ที่นี่ Business English

       และวันนี้ ผมได้หาบางเว็บมาให้ท่านลองคลิก test ตัวเอง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com