Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ จาก Mini-Dictionary สัก 240 ประโยค

miniDICT

สวัสดีครับ

  • ไฟล์ pdf นี้มีแค่ 10 หน้า, มีเนื้อหา 20 unit, ใน 1 unit มีศัพท์พื้นฐาน 12 คำ, แต่ละคำ จะบอกว่า (1)เป็นคำอะไร เช่น เป็น NOUN, เป็น ADJECTIVE, หรือ VERB (2) ให้ความหมายพื้นฐานเป็น เพียง 1 ความหมายเท่านั้น (3)ให้ประโยคตัวอย่าง (พิมพ์เป็นตัวเอน) แสดงการใช้คำศัพท์ตามความหมายที่ให้มา
  • ผมอยากชวนท่านอ่านเล่น ๆ เพราะมันมีแค่ 10 หน้าเท่านั้นเอง, เป็นการฝึก reading skill และทบทวนคำศัพท์ไปในตัว, ท่านอาจจะอ่านประโยคตัวอย่างที่เป็นตัวเอนก่อนก็ได้ ถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านความหมายที่เขาให้มา – เพราะเราเข้าใจแล้ว
  • เมื่อเปิดหน้าไฟล์ pdf ข้างล่างนี้แล้ว, กด Control ค้างไว้, และกลิ้งล้อบนเมาส์ ไป-มา เพื่อเพิ่ม-ลด ขนาดตัวหนังสือให้เหมาะกับสายตาของท่าน

คลิก:= = http://tinyurl.com/kzezde9
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com