Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ข้อแนะนำเรื่อง การศึกษา “คำศัพท์-คำแปล-คำนิยาม-ประโยคตัวอย่าง”

Basic English Vocabulary with examples

สวัสดีครับ

       จากประสบการณ์ที่เป็น webmaster ของเว็บ e4thai.com ผมสังเกตว่า เมื่อผมจัดหาเว็บหรือไฟล์ที่มีคำศัพท์ + คำแปลเป็นภาษาไทยให้ หลายท่านชอบเนื้อหาทำนองนี้ ถ้านำลงในหน้า Facebook ก็จะกด Like กันเยอะ

       วันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ คือเนื้อหา “คำศัพท์ + คำแปล” ทำนองนี้ อาจจะมีประโยชน์ คือ ท่านนำเอาไป ท่องหรือทบทวนคำศัพท์ แต่ผมขอเสนอแนะว่า วิธีฝึกที่มีประโยชน์มากกว่าก็คือ ในศัพท์คำหนึ่ง ๆ ถ้าท่านมี 3 อย่างต่อไปนี้ครบ ก็จะวิเศษมาก เช่น คำว่า  airport

(1)คำแปลไทย

– สนามบิน

(2)นิยามหรือความหมายเป็นภาษาอังกฤษ

- a place where airplanes can operate

(3)ประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ

New York has two major airports.

        การฝึกกับข้อ (1) คือคำแปลอย่างเดียว เป็นการฝึกสมองที่น้อยเกินไป เพราะมันได้แค่การจำ... จำ... และจำ.... แต่ถ้ามีข้อ (2) และ (3) จะช่วยให้ท่านฝึกอ่าน, ฝึกตีความ, ฝึกเดา, ฝึกสังเกตการนำศัพท์มาผูกประโยค, ฝึกสังเกตการใช้แกรมมาร์จากประโยคตัวอย่าง 

       แต่หลายคนไม่ชอบอย่างนี้ จึงได้เพียงท่องและจำ... ท่องและจำ... ท่องและจำ... ทำให้สมองออกแรงน้อยเกินไป

      แต่ถ้าท่านกล้าพอที่จะศึกษาคำศัพท์ โดยไม่ต้องอาศัยคำแปลภาษาไทย คือ ศึกษาคำศัพท์ โดยอาศัยเนื้อหา 3 อย่าง ได้แก่

(1)ศัพท์ภาษาอังกฤษ

- เช่น คำว่า  approach

(2)นิยามหรือความหมายเป็นภาษาอังกฤษ

- move towards

(3)ประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ

 - Spain’s jobless rate for people ages 16 to 24 is approaching 50 percent. 

ท่านก็จะยกระดับการฝึกภาษาอังกฤษของท่านให้สูงขึ้นอีก 1 step คือ ไม่ต้องง้อคำแปลไทยก็เข้าใจภาษาอังกฤษได้

       วันนี้ผมมีไฟล์คำศัพท์ที่มีทั้ง 3 ข้อนี้ คือ (1)ศัพท์ (2)นิยาม และ (3)ประโยคตัวอย่าง มาให้ท่านฝึกศึกษา โดยผมขอเสนอว่า ถ้าท่านไปเจอไฟล์ทำนองนี้ ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยให้มา ท่านก็อย่าไปกลัวมัน ให้ค่อย ๆ ศึกษาจากข้อ 1, ไปข้อ 2, ไปข้อ 3, หรือจะศึกษาย้อนหลัง จาก 3, ไป 2, ไป 1 ก็ได้  ถ้ากล้า ๆ อย่างนี้ ศัพท์ของท่านก็จะแกร่งขึ้นเยอะครับ

List ที่ 1: ศัพท์พื้นฐานที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ - ที่มา

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

List ที่ 2: Top 1000 1000 words

ศัพท์ยากที่พบบ่อยในตำรา, การเจรจาธุรกิจ, หรือข้อสอบพวก TOEFL  ประโยคตัวอย่างที่แสดงค่อนข้างใหม่ ท่านสามารถศึกษาการใช้ภาษาของยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี -ที่มา

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

List ที่ 3: ศัพท์ข่าว VOA 1500 คำ

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/e4thai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com