Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

5 วลีที่พูดผิดแกรมมาร์บ่อยมาก

สวัสดีครับ

       มีหลายเว็บที่ฝรั่งเขาสอนให้คนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษ โดยเขา start ด้วยการหยิบเอาจุดที่ผิดบ่อย ๆ มาสอน อาจจะผิดตรงการใช้ศัพท์, การออกเสียงผิด, การพูดผิดแกรมมาร์ โดยเขาจั่วล่วงหน้าไว้ก่อนว่า ที่สอนเช่นนี้ไม่ต้องการให้ท้อหรือกลัวจนไม่กล้าพูด แต่ให้รู้ว่านี่เป็นจุดที่คนมักจะพูดผิดกัน,  เราผิดอย่างเขาหรือเปล่า, ถ้าผิดอย่างเขา – ก็ระวัง, เมื่อเราระวัง การพูดภาษาอังกฤษของเราก็จะดีขึ้น

       Pattern ที่ฝรั่งสอนนั้น เขามักจะเอาแบบที่พูดผิดและพูดถูก มาเปรียบเทียบให้เราเห็น และถ้าเป็นแกรมมาร์ก็จะแถมท้ายด้วยคำอธิบายที่เป็นหลักการหรือทฤษฎี

       คลิปข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง 5 วลีที่พูดผิดแกรมมาร์บ่อยมาก ซึ่งผมได้ crop ประโยคสำคัญที่เขาอธิบายมาให้ท่านดูข้างล่างจอ

http://www.youtube.com/watch?v=AIyB-t1GXeo

111

222

333

444

555

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com