วิธีแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ (1)ตอนนำเสนองานในห้องเรียน,(2)เพื่อสมัครงาน,(3)เมื่อพูดคุยกับชาวต่างชาติ

1. แนะนำตัวภาษาอังกฤษตอนนำเสนองานในห้องเรียน

intro classroom

2. แนะนำตัวภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน

introduce job

3. แนะนำตัวภาษาอังกฤษเมื่อพูดคุยกับชาวต่างชาติ

intro friend

คลิกดู

ลิงค์ที่ 1

หรือ ลิงค์ที่ 2