Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เชิญทดสอบ Listening Skill ของท่านกับ Test ของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR)

สวัสดีครับ

       ก่อนหน้านี้ ผมมักจะนำ Test ภาษาอังกฤษที่เป็น grammar, vocabulary หรือ reading มาให้ท่านลองทำ วันนี้ผมขอชวนให้ท่านลองทดสอบทักษะการฟังของท่านดูบ้าง  โดย Listening  Test ที่จะทำนี้อิงกับ Common European Framework of Reference for Languages - CEFR หรือ มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ต้องถือว่าเป็นการทดสอบที่ใช้ได้ทีเดียวครับ

ผมขออธิบายข้อสอบ ดังนี้ครับ

  • มีทั้งหมด 15 ข้อ โดยจะมีคำตอบ A B C D ให้ท่านอ่าน และให้ท่านคลิกฟังเสียงที่เป็นคำถาม, คลิกฟัง 1 ครั้ง สำหรับการตอบ 1 ข้อ (คลิกฟังได้ครั้งเดียว)
  • ให้เวลาทำข้อสอบ ประมาณ 20 นาที
  • เมื่อทำไปเรื่อย ๆ ข้อสอบ online นี้จะปรับให้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้น ตามคำตอบที่ท่านทำว่า ผิดหรือถูก

ผลการทำจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 - C2 ตามภาพข้างล่างนี้

CEFR Levels EN1

เมื่อทำเสร็จ (ไม่เฉลย) เขาจะแสดงผลให้ดูด้วย ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ (ตามอีเมลที่เราให้ไว้)

Level Testt

ถ้าต้องการทราบการอ่านผลโดยละเอียดก็คลิกลิงค์ที่เขาให้ไว้ ข้างล่างนี้

What do the levels mean?
Click here to see a table matching most important international English exams to the CEF levels
Click for a full description of each level: A2, B1, B2, C1, C2

       ผมขอชักชวนเป็นพิเศษให้ท่านลองทำเพราะว่า  Test นี้ใช้เวลาไม่นาน และเป็นการวัดที่เป็นมาตรฐานของยุโรป เมื่อเข้าไปทำ ต่างคนต่างทำจะได้ข้อสอบจากเว็บที่ไม่เหมือนกัน แต่มีมาตรฐานเหมือนกัน

       และสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรสามารถใช้ข้อสอบนี้วัด listening skill ของพนักงานได้ดีทีเดียว  เพราะข้อสอบไม่เหมือนกัน บอกกันไม่ได้  ลอกกันไม่ได้

       ลองทำดูนะครับ

ที่นี่ครับ: http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm

และถ้าต้องการทำ Test ไวยากรณ์และศัพท์ ก็คลิกที่นี่: grammar & vocabulary level test. 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com