Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝาก e-book ง่าย ๆ สั้น ๆ สำหรับพนักงานบริษัทที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ

product thumbnail

สวัสดีครับ

ผมมี e-book ง่าย ๆ สั้น ๆ สำหรับท่านที่ทำงานบริษัท และต้องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ หรือพูดภาษาอังกฤษเมื่อไปพบลูกค้า ผมพยายามหาเนื้อหาที่มันง่าย ๆ สั้น ๆ เพราะเดาว่า งานใน office แต่ละวันก็หนักอยู่แล้ว คงไม่มีแรงหรือเวลาเหลือมากนัก ที่จะอ่านเรื่องยาว ๆ เมื่อกลับถึงบ้าน ข้างล่างนี้ครับ....

ศึกษาเพิ่มเติม: Business English

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com