Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดอังกฤษด้วยการอ่าน (ออกเสียง)

 สวัสดีครับ

       ผมไปเจอคลิปนี้ และขอแนะนำให้ท่านดูจบจบ ซึ่งเขาแนะนำไว้ดีมากว่าการฝึกพูดอังกฤษด้วยการอ่านออกเสียง มีประโยชน์ 3 อย่าง คือ

1.เราไม่ต้องคิดหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะพูด เพราะมันมีให้เห็นอยู่แล้วในหนังสือที่เราอ่าน

2.ช่วยฝึกกล้ามเนื้อปากไปในตัว เพราะฉะนั้น เราควรเลียบแบบเสียงให้คล้ายการออกเสียงของเจ้าของภาษาให้มากที่สุด  ตอนที่ต้องพูดจริงจะได้มั่นใจ (แต่ไม่จำเป็นต้องเครียดเพื่อให้ออกเสียงเหมือนเป๊ะ)  

3.ช่วยในการศึกษา ซึมซับ จดจำ คำศัพท์และไวยากรณ์ไปในตัว

มีอีกหลายเว็บที่ให้คำแนะนำในทำนองนี้ เช่น

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com