Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบคราวเดียวครบทุก tense – ยากแต่น่าลองทำ

verb T

สวัสดีครับ

       ตอนที่เราเรียนเรื่อง tense, พอเรียนจบ tense ไหน ก็ทำ test เฉพาะ tense นั้น, อย่างนี้ง่าย, แต่ถ้าให้ประโยคมาเลือก A,B,C,D หรือให้เราเติมคำโดยตัดสินใจเลือกใช้ tense ที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่บอกว่าเรากำลังถูก test ใน tense ไหน, อย่างนี้ยากครับ แต่ก็ท้าทาย

       วันนี้ ผมเอา test ชนิดรวม tense แบบนี้ มาให้ท่านทำเล่น ผมเองลองเล่นดูแล้ว ยากอยู่ครับ แต่ก็ช่วยให้เราเห็นชัดขึ้น ว่าเราต้องกลับไปฟิตตรง tense ไหน

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com