ฝึกฟัง-ฝึกพูดตาม ประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ (2)

English Sentences

  1. คลิกปุ่ม Play ต้นประโยคเพื่อฟังเสียงและฝึกพูดตาม
  2. คลิก Back หรือ Next หรือ Random Page ที่กลางหน้า เพื่อฟังประโยคใหม่

http://www.manythings.org/audio/sentences/939.html