Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกออกเสียงตัว H, L, R, V, W, Z สำเนียงอังกฤษ-อเมริกัน

สวัสดีครับ

มีพยัญชนะภาษาอังกฤษอยู่ 6 ตัว ที่ผมรู้สึกว่าคนไทย (รวมทั้งตัวผมเองด้วย) ออกเสียงไม่ค่อยชัด คือ H, L, R, V, W และ Z

วันนี้ผมเลยนำมาให้ท่านคลิกฟังและฝึกออกเสียงตาม หลาย ๆ เที่ยว

นำมาจาก Cambridge Dictionary ครับ

H สำเนียงอังกฤษ-สำเนียงอเมริกัน

L สำเนียงอังกฤษ-สำเนียงอเมริกัน  ไม่ใช่ แอ็ว หรือ แอ็ล นะครับ

R สำเนียงอังกฤษ-สำเนียงอเมริกัน

V สำเนียงอังกฤษ-สำเนียงอเมริกัน

W สำเนียงอังกฤษ-สำเนียงอเมริกัน

Z สำเนียงอังกฤษ-สำเนียงอเมริกัน

http://www.youtube.com/watch?v=jSB72jvN8J4

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com