Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังเสียงอ่าน ทุกคำ-ทุกประโยค ในดิก

[1] ไปที่เว็บ Cobuild Dictionary Online

[2] พิมพ์คำศัพท์ลงไป, เช่น  lover, และ  Enter 

[3] ใช้เมาส์ลากไฮไลต์ คำหรือประโยค ที่ท่านต้องการฟังเสียงอ่าน, จะเป็นประโยคที่อธิบายความหมาย หรือประโยคตัวอย่างก็ได้, และคลิกที่ Speak เพื่อให้เว็บออกเสียง (หลังจากที่ไฮไลต์แล้ว, อาจจะต้องคลิกที่ประโยคอีก 1 ครั้ง)

ตามรูปข้างล่างนี้ครับ

หมายเหตุ: ถ้าเปิดด้วย IE  ไม่สามารถไฮไลต์และฟังได้ ก็ให้เปลี่ยนไปเปิดด้วย Google Chrome  หรือ FireFox

cobuild  lover

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com