Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมตัวอย่างภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้ผิด

 speak

 สวัสดีครับ

วันก่อนผมเสนอบทความเรื่อง

ตัวอย่างภาษาอังกฤษที่นักศึกษาไทย-คนไทยมักใช้ผิด

สังเกตว่ามีหลายท่านสนใจ วันนี้ผมจึงหาบทความอื่น ๆ ที่มีคนเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างต่อท่านที่สนใจ  ข้างล่างนี้ครับ

ศึกษาเพิ่มเติม:

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com