Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Get Adobe Flash player

informing1

 

รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแต่ง)

รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแต่ง)

 

หนังสือทุกเล่มที่ดาวน์โหลดในหน้านี้ แต่งโดยคนไทย เพื่อคนไทยใช้ศึกษาภาษาอังกฤษ หรือเป็นหนังสือ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย

ตำราเรียน

 (1) ภาษาอังกฤษประถมศึกษา   - คลิก

 (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 – ระดับปวช.   - คลิก

(3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 – ระดับปวช.  -  คลิก
(4) ภาษาอังกฤษมัธยมต้น   -คลิก

 (5) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - ม.ต้น   - คลิก

(6) ภาษาอังกฤษ-มัธยมปลาย   - คลิก 

 (7) ตำราเรียนภาษาอังกฤษของรามคำแหงมีมากมายให้ดาวน์โหลด ที่นี่

 การสนทนา 

 (1) หนังสือ สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับเดินทางท่องเที่ยว

 (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 (3) 50 ประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนา

 (4) ฝึกพูดสนทนา กับประโยค ไทย-อังกฤษ   100 บทคลิก

 (5) 40 คำที่คนไทยพูด ภ.อังกฤษอย่างผิด ๆ -โดย Andrew Biggs

 (6) 40 อันดับคำผิดที่คนไทยใช่บ่อยที่สุดเวลาพูดภาษาอังกฤษ - แอนดรูว์บิกส์   - คลิก

 (7) สนทนาแบบสบายสบายในชีวิตประจำวัน: ลิงค์ 1 - ลิงค์ 2

 (8) การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน   -คลิก

 (9) 1000 วลีที่ใช้พูดบ่อย (อังกฤษแปลไทย) คลิก

 (10) 3000 วลี (อังกฤษแปลไทย) ที่ใช้ในการสนทนา คลิก

 (11) คำและสำนวนประโยคภาษาอังกฤษ (อาชีวะ)  -คลิก

 (12) ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร  - คลิก

(13) สนทนาภาษาอังกฤษกับTrick ที่บุคลากรนิด้าควรรู้  - คลิก
(14) อังกรี๊ดอังกฤษกับดินฟ้าอากาศ  - คลิก

 (15) วลีที่เป็นประโยชน์สำหรับโอกาสต่าง ๆ รวม 19 หัวข้อ  คลิกดาวน์โหลด

 (16) รวมประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน  ไฟล์ pdf=ไฟล์ word

(17) คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คลิก

(18)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 - อาจารย์ปฏิมา มเหศวร

สนทนาสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

(1) การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2  รวมเล่ม -    คลิก

 (2) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม -คลิก

 (3) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานร้านอาหาร  - คลิก

 (4) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม  -คลิก

 (5) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  - คลิก

 (6) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม  - คลิก

 (7) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแม่บ้านของโรงแรม   -คลิก

 (8) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน -คลิก เล่ม1,เล่ม2

 (9) การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 1 -คลิก

      การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว  2-คลิก

 (10) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมัคคุเทศก์    - คลิก

 (11) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายสินค้า -คลิก

 (12) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย    -คลิก

 (13) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ - คลิก

 (14) คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง -คลิก

 (15) ดาวน์โหลด หนังสือ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง(แท็กซี่)  คลิก

(16) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด -คลิก

 แกรมมาร์

 (1) English Grammar & Exercises for Thai students   -คลิก

(2) The Bible of Grammar  -คลิก
(3) Ultimate Grammar Book   -คลิก

(4) คำอธิบายไวยากรณ์Parts of Speech  -คลิก

(5) โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Syntax)  -คลิก

(6) ไวยากรณ์หกหน้า   -  คลิก

(7) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - วันดีโตสุวรรณ )-คลิก

(8)สรุปเรื่องTenses   - คลิก

(9) en101- ภาษาอังกฤษมูลฐาน1 (ม.รามคำแหง)  -คลิก
(10) en102 -
ประโยคและคำศัพท์ (ม.รามคำแหง)  - คลิก
(11) CU-TEP GRAMMAR   - คลิก
(12) หลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ - อ.สมคิด กุลชล Part: 1-2-3-4-5-6 

(13) Standard English Grammar โดย อาจารย์ สำราญ คำยิ่ง ACE, CGEt - คลิก

(14) ดาวน์โหลด ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1, 2, 3

(15) Yindii Online English Grammar

(16)"เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา"

(17)หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - "สุดยอด Grammar"

(18)หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - English Grammar

(19)แนะนำ 100 Golden Grammar Rules โดย Michael Swan (แปลไทย)

(20) แจกตำรา tense 2 เล่ม, ศัพท์ อังกฤษ-ไทย 1 เล่ม

 

 สอบ TOEIC

 (1) ดาวน์โหลดหนังสือ ทีเด็ดพิชิต TOEIC ข้อสอบ 900 ข้อพร้อมเฉลย

 ศัพท์

 (1)การเดาความหมายของศัพท์ - วิชัยมากอยู่ - คลิก

 (2)เทคนิคการเดาศัพท์ - คลิก

 (3)หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ -  คลิก

 List คำศัพท์

สนุกกับการสะกดคำไปกับครูตุ้ม คลิก

 คำศัพท์และรูปภาพ: แบ่งตามหมวดหมู่เพื่อประกอบตำราเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน - คลิก

 ศัพท์1000 คำที่พบบ่อยที่สุดพร้อมคำแปล - คลิก

 คำศัพท์ 1,000 คำแรก พร้อมคำแปล ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ   คลิก

 ศัพท์ 2000 คำ (แปลไทย) ที่ Longman  ใช้อธิบายความหมายของศัพท์ในดิกทั้งเล่ม คลิก

 ศัพท์ 3000 คำ (แปลไทย) ที่ Oxford ใช้อธิบายความหมายของศัพท์ในดิกทั้งเล่ม -  คลิก

 ศัพท์คำพ้อง3,000 คำแรกจากหนังสือศัพท์คำพ้องอังกฤษไทย,ไฟล์doc -คลิก,ไฟล์pdf - คลิก

 ไฟล์ ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย

 ศัพท์ยาก 1,000 คำ พร้อมคำแปลไทย ใช้เตรียมสอบ TOEFL - คลิกดาวน์โหลด

 ศึกษาศัพท์หมวดจากภาพ อังกฤษ – ไทย  คลิกดาวน์โหลด

 คำศัพท์จากข่าวรวบรวมโดยครูมงคลคลังมนตรี.จาก นสพ Bangkok Post - คลิก

 คู่มือศัพท์ภาษาอังกฤษสำหนับการท่องเที่ยวโดยชุมชน -  คลิก

 รวมศัพท์ป.6, ม.3, ม.6 รวบรวมโดยครูมงคลคลังมนตรี -  คลิก

สำนวนสะเด็ด -  คลิก

 เรียนศัพท์กับแฮร์รี่พอตเตอร์  -  คลิก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ๕๐๐ คำ

 ศัพท์ อาการปวด ชื่อโรค (ไทย-อังกฤษ) ไฟล์ pdf - คลิก

 ศัพท์พื้นฐาน + คำอ่าน + คำแปล 3,500 คำคลิก: http://goo.gl/loYRvk

 คำศัพท์ + คำแปล 772 คำคลิก: http://goo.gl/iGSsVE

 ชุดการเรียน

 ชุดที่ 1: ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย (แต่ละเล่มขนาดประมาณ20 MB)

 ♥เล่มที่1 unit ที่1-15

  เล่มที่2 unit ที่ 16-30 

 เล่มที่ 3 unit ที่ 31 - 45 

 เล่มที่ 4 unit ที่ 46 - 60

 ไฟล์เสียง “Follow Me” [ mp3] ภาษาอังกฤษ (แต่ละไฟล์ขนาดประมาณ25-30  MB) ใช้คู่กับ ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย

 ♥ ไฟล์ที่ 1 unit ที่ 1 - 10

 ♥ ไฟล์ที่ 2 unit ที่ 11 - 20

 ♥ ไฟล์ที่ 3 unit ที่ 21 - 30

 ♥ ไฟล์ที่ 4 unit ที่ 31 - 40

 ♥ ไฟล์ที่ 5 unit ที่ 41 - 50

 ♥ ไฟล์ที่ 6 unit ที่ 51 - 60

 ชุดที่ 2: English for You ภาคภาษาไทย 96 บท -คลิก

 การอ่าน (Reading)

 E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา(อ.ลำดวน รอดสถิตย์)- คลิก

 ประโยคภาษาอังกฤษกว่า4000 ประโยค (แปลไทย) -  คลิก

 แปลข่าว กับคอลัมน์ "Translate It" นสพ. Bangkok Post ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf / ไฟล์ word

 en201 - การอ่านเอาความ (ม.รามคำแหง) -  คลิก

 en202 - การอ่านตีความ (ม.รามคำแหง) -  คลิก

 en306 - การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (ม.รามคำแหง) - คลิก

 EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล โดย รศ.อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล

 EN421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (Journalistic English)

 คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ (อังกฤษ แปลไทย)

 ฝึกแปล อังกฤษเป็นไทย 800 ประโยค พร้อมดูเฉลย

 ศึกษาประโยคสนทนา อังกฤษ – ไทย 1,000 ประโยค

 อ่าน กามนิต-วาสิฏฐี ไทย - อังกฤษ

 รวมบทความ ภาษาอังกฤษ แปลไทย(1)  คลิกดาวน์โหลด

 รวมบทความ ภาษาอังกฤษ แปลไทย (2)  คลิก

 การเขียน (Writing)

 วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ -  คลิก

 หนังสือราชการภาษาอังกฤษตามระเบียบงานสารบัญ -  คลิก 

รายชื่อตำแหน่งตามระเบียบ กพ. (ไทย-อังกฤษ) -  คลิก

 ข้อสอบ-ถาม/ตอบ

 เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ O-NET มัธยมศึกษาปีที่  3 - คลิก

ดิกชันนารี

 Longman Basic English – Thai Dictionary(มีประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ และคำแปลประโยคเป็นภาษาไทย)

  Part 1 Part 2 

 ธรรมะ

 ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ภาษาไทย+อังกฤษ ท่าน ว.วชิรเมธี

 “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” ไทยเทียบอังกฤษ บทต่อบท

 "หลวงปู่ฝากไว้" และ "Gifts He Left Behind" ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย - บทต่อบท  คลิก 

 คำถามดี... มีคำตอบ Good Question Good Answer

 สุภาษิต อังกฤษ - ไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 กฎแห่งกรรม ที่หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เล่าให้ฟัง (ภาษาไทย+อังกฤษ)

 

Comments   

 
0 #246 egtong 2015-06-12 01:08
ขอบคุณมากค่ะ กำลังต้องการเป็ นอย่างมาก ขอบคุณจริงๆ :-)
Quote
 
 
+1 #245 เว็บไซต์ทำให้คน ไทยมีความสามารถPornchai 2015-04-09 12:25
8 เมษายน 2558
เรียน อาจารย์พิพัฒน์
ท่านเป็นบุคลากร ที่หายากมากในสม ัยนี้ ท่านได้รวบรวมเอ าตำราวิชาการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ เยี่ยมยอดมารวมไ ว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งหมด สะดวกสบายที่จะเ รียนภาษาอังกฤษโ ดยไม่ต้องไปหาเร ียนที่ไหนอีกแล้ ว บางคนจบปริญญาแล ้วก็ยังพูดภาษาอ ังกฤษไม่ได้ สาเหตุก็เพราะเข าไม่เข้าใจภาษาอ ังกฤษคิดว่าภาษา อังกฤษมันยากเลย ไม่อยากเรียน ตามที่จริงแล้วก ารเรียนภาษาอังก ฤษของคนไทยผิดตั ้งแต่เริ่มแรกคื อที่โรงเรียนครู ไทยมักจะสอนให้น ักเรียนอ่านและเ ขียนมาก แต่พูดและฟังสอน น้อยบางโรงเรียน ไม่สอนเลยเพราะค รูเองก็ฟังฝรั่ง พูดไม่รู้เรื่อง และไม่สามารถพูด โต้ตอบกับฝรั่งไ ด้เห็นฝรั่งก็เล ยกลัว การเรียนภาษาอัง กฤษอย่างถูกต้อง นั้นจะต้องให้คร บทักษะ 4 คือ:-
1.เขียนได้
2.อ่านได้
3.พูดได้
4.ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง
ตำราวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ท่านอาจารย์รวบร วมไว้นี้ถ้าใครท ำการฝึกฝนตนเองต ามเว็บไซต์นี้ทั ้งหมดแล้วทักษะ 4 ก็จะครบบริบูรณ์ และคนนั้นก็จะกลายเป็นปรมาจารย์ภาษาอังกฤษอย่างไม่รู้ตัว
เรียนมาค้วยความเคารพอย่างสูง
พรชัย ดวงมาลัย
Quote
 
 
+2 #244 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)เอกขัย บุญยาทิษฐาน 2015-04-01 08:51
ยิ่งใหญ่จริงๆคร ับ คุณพิพัฒน์ฯ มีคนอย่างคุณมาก ๆ ประเทศเจริญไม่แ พใครครับ
Quote
 
 
+1 #243 Mr.Michael leng 2015-03-24 13:52
4343 คำศัพท์ที่ฝรั่งเองใช้(บ๊อย)บ่อย
http://4-3-4-3.blogspot.com/
Quote
 
 
+1 #242 ขอบพระคุณอัญ 2015-01-30 02:58
ขอขอบพระคุณ อย่างยิ่งที่ท่า นได้เมตตา ได้รวบรวมนำความ รู้ภาษาอังกฤษส่ งต่อมอบให้ผู้อื ่นได้ความรู้อีก มากมายและผู้รับ นั้นอาจถ่ายทอดต ่อให้คนไทยคนอื่ นๆ ต่อไป ขอบคุณที่ทำเพื่อคนไทยชาวไทยจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นและแตกฉานมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศเราต่อไป
+++++
คุณอัญครับ ก็ช่วย ๆ กันไปตามประสาที ่พอจะช่วยได้ เราคนไทยด้วยกัน ครับ - พิพัฒน์
Quote
 
 
+2 #241 ใจคุนงามนักnickor 2015-01-28 20:11
ขอบคุนมากเลยกำล ังต้องการเลยขอบ คุนจิงๆครับขอบค ุน :lol: :D :D
Quote
 
 
+1 #240 learnPaisan 2015-01-05 13:50
ขอบพระคุณ สำหรับความเอื้อ เฟื้อ เป็นอย่างสูงครั
Quote
 
 
+1 #239 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)วุฒิชัย 2014-12-23 13:42
ขอบคุณจิงๆครับ สุดยอดไปเลย
Quote
 
 
+2 #238 OppalabuOppa 2014-12-22 21:12
มีประโยชน์มากสำ หรับทุกเพศทุกวั ย ขอบคุณมากๆคะ
Quote
 
 
+4 #237 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)นก 2014-12-02 17:34
ขอบคุณมากๆจริงๆ ค่ะ นำไปใช้สอนเด็กค ่ะ มีประโยชน์จริงๆ ค่ะ
Quote
 
 
+1 #236 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)aiw sa 2014-11-23 23:51
ขอบคุณมากนะคะสำ หรับความรุ้ทีดี ๆ มีประโยชน์มากคะ สุดยอดจิง ๆ
Quote
 
 
0 #235 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)ปิยะมาศ 2014-11-14 08:43
ขอบคุณมากๆเลยคำ กำลังหาตำราไปสอ นน้องๆพอดีเลย
Quote
 
 
-1 #234 ชุดที่ 1: ตำรา“Follow Me” [ pdf ] ภาษาไทย (แต่ละเล่มขนาดป ระมาณ20 MBัyoyeea 2014-11-07 20:12
ขอบคุณครับ สำหรับสิ่งดีๆนี
Quote
 
 
+1 #233 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)jansiri 2014-10-03 15:04
Thank you .Good for Everyone
Quote
 
 
+4 #232 addpadung 2014-07-30 21:21
ขอบคุณมากครับ
สำหรับสิ่งที่มีค่านี้
Quote
 
 
+3 #231 21 2014-07-12 07:46
ได้รับประโยชน์ม ากจริง ๆ
Quote
 
 
+2 #230 RE: รวม ดาวน์โหลด ตำราภาษาไทย ใช้เรียนภาษาอัง กฤษ (คนไทยแต่ง)niti 2014-06-20 15:30
เป็นประโยชน์มาก ๆๆเลยครับ ขอบคุณครับ
Quote
 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com