การเน้นเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ (word stress & sentence stress)

word stress

การเน้นเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ (word stress & sentence stress) ในลิงค์ไฟล์ pdf ข้างล่างนี้ เป็นตำราของรามฯ มีเพียง 18 หน้า แต่สรุปไว้อย่างกระชับ เชิญศึกษาได้เลยครับ 

คลิก