Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำถามดี... มีคำตอบ Good Question Good Answer

สวัสดีครับ

          หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ Good Question Good Answer แต่งโดยพระภิกษุชาวออสเตรเลีย คือ พระอาจารย์เอส. ธัมมิกะ แปลเป็นไทย ในชื่อ คำถามดี... มีคำตอบ  โดยคุณอรพิมล จินดาเวช ซูเตย์รันท์

        ผมเองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว และอยากชวนให้ท่านผู้อ่านได้อ่านบ้าง หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย เข้าใจง่าย  ได้ทั้งฝึกภาษาอังกฤษและธรรมะไปพร้อมกัน

          เนื้อหาของหนังสือธรรมะเล่มนี้ที่อาจจะต่างจากหนังสือธรรมะเล่มอื่น ๆ ในเมืองไทยก็คือ นอกจากเขียนในลักษณะ ถาม – ตอบ แล้ว ดูเหมือนผู้เขียนคืออาจารย์เอส. ธัมมิกะซึ่งเป็นฝรั่ง ต้องการแก้ข้อสงสัยของฝรั่งซึ่งมีความรู้น้อยเกี่ยวกับพุทธศาสนา จึงสงสัยไปหมดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อย แต่เมื่อมองอีกที ผมกลับรู้สึกว่า ทุกวันนี้คนไทยเองซึ่งอยู่ในเมืองไทย... เมืองพุทธอันดับหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ ซึ่งสาระวนอยู่แต่กับเรื่องการเรียนเมื่ออายุน้อย และการทำมาหากินเมื่ออายุมากขึ้น หลายคนก็ยังมีความเข้าใจที่กระพร่องกระแพร่งเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

         ผมเชื่อว่า หนังสือ คำถามดี... มีคำตอบ  ของ พระอาจารย์เอส. ธัมมิกะ จะช่วยเติมเต็มความเข้าใจที่บกพร่องดังว่ามานี้ได้ไม่น้อย  ผมเองเมื่ออ่านแล้วได้รับความสว่างหลายจุดในใจที่เคยสงสัย จึงอยากแบ่งปันครับ


GG

♠ ดาวน์โหลด  คำถามดี... มีคำตอบ - คลิก

♠ ดาวน์โหลด Good Question Good Answer - คลิก

 good-questions-good-answers-1-638

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com