ประโยคที่มีประโยชน์ในการ present งาน

 bbc

สวัสดีครับ

       ในการ present งานเป็นภาษาอังกฤษ มีประโยคพื้นฐานอยู่ไม่กี่ประโยคที่ควรจดจำให้ขึ้นใจเพื่อใช้พูดกำกับเนื้อหาที่เราจะนำเสนอ  เช่น การเริ่มชี้แจงหัวข้อที่จะพูด,  การเริ่มพูด-สรุปแต่ละหัวข้อ, การเช็กความเข้าใจของผู้ฟัง, ประโยคที่ใช้ในการตอบคำถาม, การพูดโยงกลับไปยังเรื่องที่พูดแล้วหรือเรื่องที่จะพูดต่อไป, การสรุปเมื่อพูดครบทุกหัวข้อแล้ว เป็นต้น

       ประโยคในสต็อกพวกนี้เป็นประโยคง่าย ๆ แต่มันมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้การพูดกระชับ ไม่หลง เชื่อมโยงประโยคที่พูดให้ต่อเนื่องกัน เน้นย้ำจุดสำคัญ และเป็นบทที่ 1 ซึ่งผู้ present งานเป็นภาษาอังกฤษด้องเรียน

       ผมเจอลิงค์ที่มีประโยคพวกนี้ มีแค่ 4 หน้าเท่านั้นเองครับ  

http://issuu.com/aragornyeh/docs/presentation_phrase

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก*หรือ คลิก

giving talks and presentations Page 1

giving talks and presentations Page 2

 giving talks and presentations Page 3

giving talks and presentations Page 4

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.