Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ entrance 2,192 คำ สำหรับทุกคน

2192

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมมีศัพท์ 2,192 คำมาฝากน้อง ๆ ที่จะเตรียมตัวสอบ entrance และสำหรับท่านที่พ้นเรียนแล้ว ศัพท์พวกนี้ก็ยังมีประโยชน์สำหรับการทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ   หรือสำหรับการอ่านข่าว  บทความ หรือหน้าเว็บภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป

       โดยผมมี 5 บทเรียนให้ท่านฝึกกับศัพท์กลุ่มนี้เพื่อจำมันให้ได้

1.คำศัพท์ พร้อมคำแปลไทย -คลิก

2.ทบทวนคำศัพท์ โดยเปิดคำศัพท์-ปิดคำแปล - คลิก

3.ทบทวนคำศัพท์ โดยเปิดคำแปล-ปิดคำศัพท์ - คลิก

4.ศึกษาคำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

  คำที่ 1 - 500 ♦ คำที่ 501 - 1000 ♦   คำที่ 1001 - 1500 - ♦ คำที่ 1501 - 2192

5.ศึกษาคำศัพท์ผ่านโปรแกรม ศัพท์ Entrance 2192 คำของอาจารย์ยุทธนา - คลิก

 พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com