ถาม-ตอบ

..........51:ช่วยแนะนำเทคนิคในการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยครับ

เรื่องประสบการณ์ส่วนตัวในการเรียนภาษาอังกฤษที่ผมนำมาเล่า มันก็แทรกอยูที่บทความนั้น บทความนี้ มากบ้าง น้อยบ้าง ทั่วไป แต่ที่ใหญ่ ๆ ก็น่าจะอยู่ที่ลิงค์นี้
ลานเดินเล่น:http://goo.gl/hQpkeD
คุยกันหน่อย:http://goo.gl/KMAVVK
เพื่อกำลังใจ:http://goo.gl/9UeiYZ
พิพัฒน์