Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ ของ Longman Dictionary มีเสียง mp3 ให้คลิกฟังแล้วครับ

longmanMP3

สวัสดีครับ

       ศัพท์พื้นฐาน อังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย ซึ่งผมให้ไว้ที่ลิงค์นี้

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ ของ Longman Dictionary

ได้รับความนิยมมากที่สุดลิงค์หนึ่ง มีจำนวน Hits กว่า 120,000

       วันนี้ ผมได้นำเสียงอ่านจาก Oxford Dictionary มาลงไว้ให้ท่านได้คลิกฟัง และฝึกออกเสียงพูดตาม เสียงนี้เป็นเสียงคนจริง ๆ ไม่ใช่เสียงสังเคราะห์ จึงน่าฟัง

       ผมจะค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ คงจะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อย ท่านที่สนใจก็แวะเข้ามาดูเรื่อย ๆ แล้วกันครับ

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com