Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดไม่กี่ประโยค เพื่อรับโทรศัพท์คนต่างชาติซึ่งโทรเข้ามาในทำงาน

สวัสดีครับ

     เมื่อคนต่างชาติโทรเข้ามาในที่ทำงาน เขามักจะบอกชื่อคนที่ต้องการคุยด้วย เราก็เรียกคน ๆ นั้นมารับสาย แค่นี้ก็จบ, ง่ายมาก, แต่ถ้าคน ๆ นั้นเกิดไม่อยู่ล่ะ  ภาระจะตกอยู่กับคนรับสาย เพราะอย่างน้อยต้องสามารถบอกคนที่โทรเข้ามาว่า...

-คนที่เขาต้องการคุยด้วยซึ่งไม่อยู่นั้น  จะกลับมาเมื่อไหร่

-เมื่อเขากลับมา เราจะบอกให้เขาโทรกลับ เพราะฉะนั้นจึงต้องถามชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนที่โทรมา

     มันก็แค่นี้แหละครับ แต่แค่นี้แหละที่หลายแห่งเกี่ยงกันน่าดู  ต้องเรียกคนที่พูดภาษาอังกฤษได้มาคุย ทั้ง ๆ ที่ 2-3 ประโยคแค่นี้  ใครรับสายก็น่าจะให้คนนั้นแหละคุยให้มันจบไปเลย   และถ้าคนที่พูดอังกฤษเป็นไม่อยู่อีกคนล่ะ  เราจะบอกเขาว่า call again ให้โทรมาใหม่หรือ?  แล้วถ้าเขาโทรมาอีกก็ยังไม่เจอตัวคนที่ต้องการคุย  หรือไม่เจอคนเก่งที่พูดอังกฤษได้ จะว่ายังไงอีกล่ะ?  จะบอกให้เขา call again อีกหรือ?

     ผมจึงอยากจะบอกว่า   การรับโทรศัพท์คนต่างชาติที่โทรเข้ามาและคุยแค่ 2 – 3 ประโยคพื้นฐาน   ขอให้ทุกคนฝึกคุยให้เป็นเถอะครับ

ที่คลิปนี้: http://www.youtube.com/watch?v=NWawMZxDh9Y&wide

เขาสอนประโยคพื้นฐานในการรับโทรศัพท์ตามที่ว่านี้ แต่ดีมากตรงที่ว่า เขามี 2 แบบให้เราดู คือแบบภาษาอย่างไม่เป็นทางการ (informal)และอย่างเป็นทางการ (formal) และเปรียบเทียบประโยคต่อประโยคให้เราเห็นชัดว่า ไม่เป็นทางการพูดยังไง   และเป็นทางการพูดยังไง  และตอนท้ายยังมีแบบฝึกหัดให้เราเติมคำ key word หรือสำนวนปกติที่ใช้พูดเมื่อจะสื่อความ

     ผม copy ทุกประโยคในคลิปนี้ให้ท่านอ่านศึกษาประกอบคลิป ไฟล์ pdf=ไฟล์ word

(กด Control ค้างไว้ และเลื่อนลูกล้อบนเมาส์ ไป-มา เพื่อเพิ่ม-ลด ขนาดของฟอนต์ ในไฟล์ pdf)

เมื่อได้ดูทั้งคลิปและได้อ่านทั้งข้อความ น่าจะช่วยให้การรับโทรศัพท์และตอบโต้ประโยคพื้นฐานไม่กี่ประโยคนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ นะครับ

     พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com