Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอลางาน 9 - 20 มีนาฯ ครับ

e4thai 3pics

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน
คราวนี้ลาจริง ๆ แล้วครับ วันที่ 9 – 20 มีนาคม  ผมเดินทางไปเป็นล่ามในการประชุมที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  แต่ถ้าปลีกจากงานได้ตอนค่ำและที่ห้องโรงแรมมี WiFi ให้ใช้  ก็อาจจะ post อะไรมาคุยบ้าง  ช่วงที่ผมไม่อยู่นี้ ขอเชิญให้ทุกท่านเข้าไปคุ้ย ๆ รื้อ ๆ ดูใน www.e4thai.com น่าจะมีหลายเรื่องที่ท่านยังไม่ได้อ่าน หรืออ่านแต่ลืมไปแล้ว กลับจากเชียงใหม่แล้วค่อยเจอกันนะครับ

 พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com