Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีเตรียมงานศพของตัวเอง

 funeral

สวัสดีครับ

       วันก่อนผมไปฟังพระสวดพระอภิธรรมในงานศพของญาติคนหนึ่ง

คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อไปงานอย่างนี้ก็คือ บทสวดอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

บทสวดพระอภิธรรม 7 บท หรือ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ประกอบด้วย พระธรรมสังคุณ, พระวิภังค์, พระธาตุกถา,พระปุคคลบัญญัติ, พระกถาวัตถุ,พระยมก และพระมหาปัฏฐาน ตั้งแต่วรรคแรก คือ กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  อพฺยากตา   ธมฺมา, ไปจนถึงวรรคสุดท้าย คือ นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย ฯ ถ้าท่านต้องการดูคำแปลภาษาไทย คลิกที่นี่

       หรือถ้าต้องการอ่านคำสวด-คำแปล จากหนังสือที่สามารถอ้างอิงได้เป็นหลักเป็นฐาน ก็ดูได้ที่ 2 เล่มนี้

[1] พระพิธีธรรม จัดพิมพ์โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คลิก พลิกไปที่ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ หน้า ๓๙ ถึง หน้า ๔๘

[2] พระอภิธรรม ภาษาบาลีและคําแปลเป็นภาษาไทย พิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี คลิก พลิกไปที่ หน้า ๗ ถึง ๑๘

       ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่า พระไตรปิฎกมีเพียงพระวินัยและพระสูตร ส่วนพระอภิธรรมนั้นเป็นเนื้องอก ไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม เรื่องนี้ผมเห็นด้วย 100 % สมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ มีหลายฝ่ายที่โจมตีท่าน ในประเด็นที่ท่านบอกว่าพระอภิธรรมนั้นเป็นเนื้องอกในพระไตรปิฎก แต่ก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาลบล้างท่านได้

ผมอ่านคำแปลภาษาไทยของบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์แล้ว ก็ไม่เห็นว่ามันมีคุณค่าตรงไหนที่จะให้คนมาพนมมือฟังการสวด

       ในความเห็นของผม เราน่าจะยกเลิกการสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ในงานศพตั้งนานแล้ว และคัดเลือกพระสูตรจากพระไตรปิฎกที่เหมาะสมกับงานศพ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้เป็นกิจจะลักษณะ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จัดพิมพ์เป็นหนังสือบทสวดงานฌาปนกิจ เป็นภาษาบาลี พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย วรรคต่อวรรค หรือจะแถมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนด้วยก็ได้ ด้วยวิธีนี้ การไปฟังพระสวดในงานศพทุกครั้ง ผู้ไปร่วมงานจะได้สติจากการฟังพุทธพจน์ เป็นการเจริญมรณสติ ซึ่งดีกว่าการฟังสวดบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ซึ่งแม้แปลรู้เรื่องก็เอามาเตือนสติหรือปฏิบัติอะไรไม่ได้

       หรือถ้าใครมีเพื่อนเป็นฝรั่ง ลองนำบทสรุปคำแปลพระอภิธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้เขาอ่านดูซีครับ ท่านจะเห็นว่า อ่านไม่รู้เรื่องและไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Abhidhamma_Pitaka

http://th.wikipedia.org/wiki/พระอภิธรรมปิฎก

       จากการไปฟังสวดพระอภิธรรมงานศพมานับครั้งไม่ถ้วน ผมได้ข้อสรุปว่า ถ้าผมตายและสามารถนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาได้ ผมขอห้ามญาติ ๆ ไม่ให้สวดพระอภิธรรมในงานศพของผม

       ผมจึงขอปรึกษาท่านผู้รู้ ณ ที่นี้เลยว่า ขอให้ท่านคัดเลือกธรรมเทศนาของพระภิกษุซึ่งคนไทยนับถือกันว่าเป็นผู้รู้ธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เช่น ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อชา สุภัทโท หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นต้น โดยเลือกเสียงธรรมที่ท่านเคยเทศน์ไว้เนื่องในงานศพหรือเกี่ยวกับความตาย มาทำเป็น list ไว้ ตัดต่อให้มีความยาวไม่เกินครึ่งชั่วโมง ทำเป็นชุดธรรมะที่จะเปิดให้แขกที่มาร่วมงานฟังในงานศพ โดยให้เจ้าภาพเลือกเปิดกัณฑ์ใดก็ได้ใน list นี้ได้ตามต้องการ ผมขออาราธนาหรือขอเชิญให้ท่านช่วยทำออกมาด้วยเถอะครับ

       นี่ผมกำลังวางแผนการจัดงานศพของตัวเองครับ ผมรู้สึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าชีวิตไม่แน่นอน เราพูดกันอยู่เสมอว่า เราไม่รู้วันตาย แต่มีน้อยคนที่จะเตรียมงานศพของตัวเองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ   ผมเห็นว่าเราน่าจะเตรียมตัวในเรื่องนี้อยู่บ้าง

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com