Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การเชื่อมประโยค (sentence combining)

 combine sentence

สวัสดีครับ

       พอพูดถึงการเชื่อมประโยค หลายท่านก็อาจจะนึกถึงคำสันธาน หรือ conjunction  ทันที ซึ่งมีหลายคำ ใช้เชื่อมข้อความในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น and, but, or, because เป็นต้น 

       แต่จริง ๆ แล้ว ถ้าท่านผู้อ่านคุ้นเคยกับการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ก็จะเห็นว่า ใน 1 ย่อหน้า เขาอาจจะเขียนข่าว  โดยนำเอาหลาย ๆ คำศัพท์, วลี, หรือประโยคย่อย ๆ มาเชื่อมกัน จนหลายครั้งชวนงงว่าอะไรมันไปขยายอะไร, หรืออะไรถูกขยาย  เช่น ในประโยคจะมีคำว่า that, which, who หรือมี past participle (verb+ed) หรือ present participle (verb+ing) เต็มไปหมด ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะมีคำว่า ที่, ซึ่ง, อัน ซ้อนไปซ้อนมาจนน่าเวียนหัว    
       พูดอีกอย่างหนึ่งโลกทุกวันนี้มันซับซ้อน รายละเอียดมันเยอะ  เมื่อเราอ่านข่าวหรืออ่านบทความอะไรก็ตาม  บ่อยครั้งที่เรางงเพราะรายละเอียดซึ่งเยอะจัด  แต่ถ้าไม่มีรายละเอียดให้เราอ่านเราก็งงอีกว่ามันไปยังไงมายังไง มันเป็นซะอย่างนี้แหละครับ  อันนี้มองในมุมของผู้อ่านนะครับ

       แต่ถ้ามองในมุมของผู้เขียนบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนภาษาอังกฤษ ผมว่ายิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีก คือทำยังไงจึงจะเขียนให้ครอบคลุมครบในรายละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย และน่าอ่าน อันนี้ไม่ง่ายเลย  ในแง่นี้ ทักษะหนึ่งที่ผู้เขียนต้องมีก็คือ  ความชำนาญในการเขียนเชื่อมคำ วลี ประโยค เข้าด้วยกัน

       มีเว็บภาษาไทยที่อธิบายเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ ลองไปที่นี่ครับ คลิก
ในคลิป YouTube:  ก็มีอาจารย์ชาวไทยอธิบายไว้บ้างเหมือนกัน

 การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction แบบฝึกหัดการใช้คำเชื่อมประโยค 1 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction แบบฝึกหัดการใช้คำเชื่อมประโยค 2 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction แบบฝึกหัดการใช้คำเชื่อมประโยค 3 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction แบบฝึกหัดการใช้คำเชื่อมประโยค 4 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction คำเชื่อมและ Relative Pronoun 1 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction คำเชื่อมและ Relative Pronoun 2 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction คำเชื่อมและ Relative Pronoun 3 Force8949

การใช้ภาษาอังกฤษ Interaction คำเชื่อมและ Relative Pronoun 4 Force8949

        แต่จริง ๆ แล้ว  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรมีการฝึกหัดกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะ  คือเรียนทั้งทฤษฎีและฝึกทำ exercise ให้ชำนาญ  ผมเข้าใจดีว่า หลายท่านคงจะเบื่อ แต่ถ้าทนความเบื่อและฝึกจนทำได้ดี ก็จะสามารถทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ค่อยได้  ซึ่งเป็นเรื่องดี

       เว็บข้างล่างนี้ผมรวบรวมเกี่ยวกับ การเชื่อมประโยค (sentence combining) ซึ่งมีทั้งเรียน online และดาวน์โหลดตำราไปอ่าน

เรียน   online ขณะต่อเน็ต

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/combining_skills.htm

http://jonsenglishsite.info/Sentenccombnew.htm

http://grammar.about.com/od/tests/a/introsc.htm

Exercise online

ส่วนข้างล่างนี้เป็นหนังสือให้ท่านดาวน์โหลดไปศึกษาและฝึกหัด 

Sentence-Combining Workbook, Third Edition

Practice Makes Perfect English Sentence Builder 

สุดท้ายผมอยากจะพูดซ้ำว่า ไม่ต้องใจร้อนศึกษาครับ ค่อย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ และจะค่อย ๆ ชำนาญมากขึ้นเอง ขออวยพรทุกท่านครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com