Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

บทสนทนา 20 คำถาม + 100 คำตอบ, Text + mp3, อังกฤษ + ไทย

 100 Answers to Common English Questions

Sometimes, even when you know a lot of English, you can have difficulty finding the right words or phrases to answer simple questions. Here are 20 of the most common questions in English – each one with five sample responses.


 General Questions

1. What do you do? 

        คำถามทั่วไป

This question means “What is your job/profession?” 

       คุณทำงานอะไร /ทำอาชีพอะไร?

 • I’m a student.
 • ฉันเป็นนักศึกษา

 • I work in a bank.
 • ฉันทำงานแบงค์

 • I’m unemployed at the moment.
 • ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ทำงาน/ ตกงาน

 • I run my own business.
 • ฉันทำธุรกิจของตัวเอง


  The word “run” means you are the primary person responsible for operating the business.
 • I’m retired now. I used to be an engineer.
 •        ตอนนี้ฉันเกษียณแล้ว. ฉันเคยเป็นวิศวกร
  “Retired” means you have stopped working (usually after you are 60 or 65 years old).

 2. Are you married?

คุณแต่งงานหรือยัง?

 • Yes, I’ve been married for two years now.
 • ใช่ ฉันแต่งงานมาแล้ว 2 ปี

 • I’m divorced.
 • ฉันหย่าแล้ว

 • I’m engaged – we’re getting married next year.
 • ฉันหมั้นแล้ว – เราจะแต่งงานกันปีหน้า

 • No, but I’m in a relationship.
 • ฉันยังไม่ได้แต่งงาน, แต่มีแฟนแล้ว

 • Nope, I’m single.
 •        ยังไม่ได้แต่งงาน, ฉันเป็นโสด
  “Nope” is an informal way to say “No.”

 3. Why are you studying English?

       ทำไมคุณศึกษาภาษาอังกฤษ?

 • For work.
 • เพื่อการทำงาน

 • So I can communicate when I travel.
 • เพื่อฉันจะได้สามารถสื่อสารได้เมื่อเดินทาง

 • I love learning new languages.
 • ฉันรักการเรียนภาษาใหม่ ๆ

 • Because I’d like to immigrate to the U.S.
 • เพราะว่าฉันอยากจะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • I’m thinking of studying in England.
 •        ฉันคิดว่าจะไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
  The correct way is “thinking of studying” and not “thinking to study.”

 4. Where/How did you learn English?

        คุณได้เรียนภาษาอังกฤษจากที่ไหน / อย่างไร?

 • I took classes for three years.
 • ฉันเข้าเรียนในชั้นเรียนเป็นเวลา 3 ปี

 • I did an intensive course.
 • ฉันเข้าเรียนในหลักสูตรเข้มข้น

 • I’ve been studying on my own.
 •        ฉันเรียนด้วยตัวเองมาโดยตลอด
  You can also say “studying by myself.”
 • I picked it up from movies and songs.
 •        ฉันเรียนจากการดูหนังและฟังเพลง
  In this context, “picked it up” means “learned it casually.”
 • My girlfriend taught me.
 • เพื่อนหญิงของฉันสอนให้


 5. What do you do in your free time?

       คุณทำอะไรในเวลาว่าง?

 • I don’t have any free time!
 • ฉันไม่มีเวลาว่างเลย

 • I usually hang out with friends.
 •        ฉันขลุกอยู่กับเพื่อน
  “Hang out” means to spend time in an informal way.
 • I go running a lot.
 • ฉันออกไปวิ่งมากทีเดียว

 • I do volunteer work.
 • ฉันทำงานอาสาสมัคร

 • I like reading and relaxing at home.
 • ฉันชอบอ่านหนังสือและพักผ่อนที่บ้าน


 6. What’s the weather like? / How’s the weather?

       อากาศเป็นอย่างไรบ้าง?

 • Hot and humid.
 •       ร้อนและชื้น
  “Humid” means there is a lot of water vapor in the air.
 • It’s pouring – take an umbrella.
 •       ฝนกำลังตกหนัก – ถือร่มไปด้วยนะ
  “Pouring” means raining very heavily.
 • A little chilly – you might wanna bring a jacket.
 •       เย็นนิดหน่อย – คุณน่าจะนำเสื้อแจ๊กเก็ตไปด้วย
  “Chilly” means a little bit cold.
 • Gorgeous – a perfect summer day!
 • กำลังสบายมาก ๆ – เป็นวันฤดูร้อนที่ดีสุด ๆ

 • It’s quite cold – make sure to bundle up.
 •         หนาวทีเดียว – อย่าลืมใส่เสื้อผ้าให้อุ่น ๆ ไว้
  “Bundle up” means to wear warm clothing for protection against the cold.

 7. What time is it? / Do you have the time?

       ตอนนี้เวลาอะไร?

 • It’s ten o’clock.
 • 10 นาฬิกา

 • It’s half past four.
 •        บ่าย 4 โมงครึ่ง (หรือ ตี 4 ครึ่ง ก็ได้)
  This means “4:30″
 • It’s a quarter to twelve.
 •        อีก 15 นาทีเที่ยง (คือเป็นเวลา 11.45 น.)
  “A quarter” is 15 minutes – so this means “11:45″
 • Let me check my phone.
 • ขอให้ผมเช็กโทรศัพท์ของผมก่อน

 • Sorry, I don’t know.
 • ต้องขอโทษด้วยครับ, ผมไม่ทราบ

Shopping & Social Questions

       คำถามเมื่อไปช็อปปิ้ง หรือ อยู่กับคนอื่น


 8. Can I help you? / Do you need any help?

       จะให้ผมช่วยอะไรไหมครับ? (เป็นคำถามจากพนักงานขายของ)

This is a question that you might hear from an employee or salesperson in a store.

 • No thanks, I’m just browsing.
 • ไม่ต้องหรอก ขอบคุณครับ. ผมขอแค่เดินดู ๆ ก่อน

  “Browsing” means looking casually at the items.
 • Yes – do you have this in a larger size?
 • ครับ – คุณมีของอย่างนี้แต่ขนาดใหญ่กว่าไหมครับ?

 • Yes – where are the try-on rooms?
 •        ครับ – ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนครับ?
  “Try-on rooms” means the place where you can put on the clothes to see if they are the right size and if you like them.
 • Yeah, can you tell me how much this is?
 • ครับ, ช่วยบอกหน่อยครับ อันนี้ราคาเท่าไร?

 • Yeah, I’m looking for something under $30.
 • ครับ, ผมกำลังมองหาชิ้นที่ราคาต่ำกว่า 30 เหรียญ


 9. How’s it going?

       เป็นยังไงบ้างล่ะ?

 • Great! Couldn’t be better!
 • เยี่ยมไปเลย! วิเศษมาก

  This means that everything is excellent.
 • Fine. How are things with you?
 • ค่อนข้างดี. แล้วคุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง?

 • Not bad.
 •        ก็ใช้ได้อยู่นะ
  This means that things are OK.
 • I can’t complain.
 • ส่วนใหญ่ก็โอเคอยู่นะ

 • Do you really wanna know?
 •        คุณอยากรู้จริง ๆ หรือ? (คำตอบ ออกไปในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่)
  Normally when people ask “how’s it going?” they expect a positive response like “fine” or “good.” If you say “Do you really wanna know?” it means that things are going badly, but you are not sure if the other person wants to listen to your problems or not.

 10. How are you feeling?

       คุณรู้สึกยังไงบ้าง?

 • Great! Never better.
 • เยี่ยมมาก

 • I’m all right.
 • ผมสบายดี

 • Like I need a vacation.
 • อยากจะได้วันพักผ่อนสักหน่อย

 • A little depressed.
 • หดหู่นิดหน่อย

 • Really awful.
 • รู้สึกแย่จริง ๆ

  You can say you’re feeling “awful” for both physical and emotional pain.

 11. How was your day?

      วันนี้เป็นยังไงบ้าง?

 • Really good!
 • เยี่ยมครับ!

 • Pretty uneventful.
 • ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้น, ไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษครับ

  This means that nothing particularly special or interesting happened during the day.
 • Very productive.
 • มีผลดีมากครับ

 • Super busy.
 •       ยุ่งมากๆ เลยครับ

 • A total nightmare.
 •      น่ากลัวมาก
  A “nightmare” is a terrible, scary dream. Describing an experience as a “nightmare” means it was horrible.

 12. Did you like the movie?

คุณชอบหนังเรื่องนั้นไหม?

 • It was fantastic.
 • มันเยี่ยมมาก (วิเศษมาก, น่าดูจริง ๆ)

 • It was terrible.
 • มันแย่มาก (ไม่น่าดูเลย)

 • It wasn’t bad.
 • ก็พอดูได้นะ

 • It’s one of the best I’ve ever seen.
 • เป็นเรื่องดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่ฉันเคยดูมา

 • No, I didn’t think it lived up to the hype.
 •       ไม่เห็นดีเหมือนกับที่โฆษณา
  This means the movie was not as good as its publicity presented.

 13. How was the party?

       งานเลี้ยงเป็นยังไงบ้าง?

 • Crazy – it was absolutely packed.
 •        คนแน่นมาก ๆ เลย
  “Packed” means it was crowded; there were very many people there.
 • It was a good time.
 • สนุกดี

 • Small, but fun.
 • งานเล็ก ๆ แต่ก็สนุกดี

 • There was hardly anybody there.
 • แทบไม่มีใครไปงานเลย

 • Boring – I couldn’t wait to get outta there.
 • น่าเบื่อ อยากจะรีบ ๆ ออกมา


 14. Can you give me a hand?

       ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม?

This means “can you help me?” – often with a physical task like moving furniture or carrying a box.

 • Of course!
 • ได้ซีครับ

 • I’d be glad to.
 • ยินดีครับ

 • Will it take long?
 • ใช้เวลานานไหม?

 • Sure – just a sec.
 •        ได้ซี – แต่รอแป๊บนึงนะ
  This means “just a second” – you need the other person to wait one moment before you can help them.
 • Sorry – I’m a bit busy at the moment.
 • ต้องขอโทษด้วย – ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่พอดี


 15. What have you been up to lately?

หมู่นี้คุณทำอะไรอยู่?

This question means “What have you been doing recently?” – you can answer it in the present perfect continuous.

 • I’ve been working a lot.
 • ทำงานตัวเป็นเกลียวเลย

 • Mostly studying.
 • ส่วนใหญ่ยุ่งกับการเรียน

 • I’ve been taking it easy.
 •        ทำอะไรแบบสบาย ๆ
  This means “relaxing, not doing anything intense or stressful.”
 • Planning my summer vacation.
 • วางแผนเที่ยวหน้าร้อน

 • Nothing much.
 • ไม่ได้ทำอะไรมาก


 16. What’s the matter?

       มีปัญหาอะไรหรือ? / เกิดอะไรขึ้นหรือ?

This means “What’s the problem?” – you can ask it to someone who appears sad or upset.

 • Oh, I’m just having a rough day.
 •        วันนี้มีเรื่องไม่ค่อยดีเลย
  A “rough day” means a difficult, bad day.
 • I’m not feeling so good.
 • วันนี้ไม่ค่อยสบาย

 • I just found out my mother’s in the hospital.
 •       เพิ่ง ได้ทราบ/ได้ข่าว ว่าแม่เข้าโรงพยาบาล
  The phrasal verb “found out” means “discovered or heard some new information.”
 • I’d rather not talk about it.
 •       ขออนุญาตไม่พูดถึงมันนะ
  This means “I’d prefer not to talk about it.”
 • Nothing, I’m fine.
 • ไม่มีอะไรครับ, ผมสบายดี

Restaurant Questions

       ที่ภัตตาคาร /ร้านอาหาร


 17. What would you like to drink?

      คุณจะดื่มอะไรครับ?

 • Iced tea, please.
 • ขอชาใส่น้ำแข็งครับ

 • Just water for me.
 • ขอแค่น้ำเปล่าแล้วกันครับ

 • What do you have?
 • คุณมี(เครื่องดื่ม)อะไรบ้างครับ?

 • Could we see the wine list?
 • ขอดูรายการไวน์หน่อยครับ

 • Nothing for me, thanks.
 • ผมไม่รับเครื่องดื่มครับ, ขอบคุณครับ


 18. Are you ready to order?

       จะสั่งอาหารตอนนี้เลยหรือเปล่าครับ?

To “order” means to ask the waiter/waitress for the food you want to eat.

 • Not quite – I think we need a little more time.
 • ยังไม่สั่งครับ – ขอเวลาหน่อย

 • What are the specials today?
 •        วันนี้มีรายการพิเศษอะไรไหม? (รวมทั้ง รายการที่ลดราคาด้วย)
  “Specials” are featured dishes that might also have a discount.
 • Yes, I’ll have a Caesar salad and then the baked chicken with potatoes.
 •        ผมขอซีซาร์สลัดแล้วก็ไก่ย่างกับมันฝรั่ง
  The most common way to order food is to say “I’ll have…”
 • Uh-huh. To start off, we’ll split an order of nachos.
 •       ขอ nacho 1 ที่มากินเรียกน้ำย่อยก่อน (แขกกินด้วยกัน)
  “To start off” means you are ordering an appetizer (small amount of food eaten before the main meal). “Split” means that two or more people will share/divide one order of food.
 • Almost – I just have a couple of questions.
 • ใกล้จะสั่งแล้วครับ – แต่ขอถามอะไรนิดหน่อยก่อนครับ


 19. Is everything OK?

       จะรับอะไรเพิ่มไหมครับ? (คำถามที่พนักงานเสริฟถามแขก)

While you are eating, the waiter/waitress will often come to your table and ask this question to check if you need anything.

 • Yes, everything’s fine, thanks.
 • ได้ทุกอย่างแล้วครับ, ขอบคุณครับ

 • It’s all delicious!
 • อร่อยทุกอย่างเลยครับ

 • Could we have some more water, please?
 •        ขอน้ำดื่มเพิ่มหน่อยเถอะครับ
  “Could we have…” is a polite way to ask for something.
 • Actually, I’m still waiting for my side dish.
 •        จริง ๆ แล้ว  ผมยังรอเครื่องเคียงอยู่ครับ
  A “side dish” is a small portion of food that accompanies the main meal.
 • To be honest, my food is kinda cold. Could you heat it up?
 •       จริง ๆ แล้ว อาหารของผมมันเย็นไปหน่อย ช่วยอุ่นให้ร้อนสักนิดได้ไหมครับ
  “To be honest…” is a diplomatic way to introduce a complaint or negative comment.

 20. Can I get you anything else?

        จะรับอะไรเพิ่มเติมไหมครับ? (พนักงานเสริฟอาจจะถามเพื่อเห็นท่านทานอาหารเสร็จแล้ว)

The waiter/waitress will probably ask you this after you have finished eating.

 • Two decaf coffees, please.
 •       กาแฟไม่มีคาเฟอีน 2 ที่ครับ
  “Decaf coffee” is coffee with no caffeine.
 • Just the check, please.
 •       คิดเงินได้เลยครับ
  The “check” is the list of items and the total price to pay.
 • Could I have a look at the dessert menu?
 • ขอดูรายการของหวานหน่อยครับ

 • I’ll have a slice of apple pie.
 • ขอพายแอปเปิ้ลสักชิ้นนึงครับ
  A “slice” is a single piece of a pie, cake, or pizza.
 • No thanks – I think we’re just about done.
 • ไม่ล่ะครับ – ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้ว
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com