Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดูและอ่านภาพข่าวนสพ ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับของเมืองไทย - Bangkok Post และ The Nation

สวัสดีครับ

การดูและอ่านภาพข่าว เป็นการฝึก English reading practice ที่ไม่หนักเกินไปนักเพราะว่า

-ข่าวที่คัดมามักเป็นข่าวดังที่คนส่วนใหญ่สนใจอยู่แล้ว จึงอ่านและเดาได้ง่าย

-ภาพมักถ่ายจากมุมที่ดูเด่น สวย หรือเตะตา ชวนมอง และชวนให้อ่านคำบรรยายภาพ

-ข่าวประกอบภาพมักเขียนสั้น ๆ ถ้าเรารู้สึกว่าอ่านยาก ก็ยากไม่นานเพราะมันสั้น

จึงขอชวนให้ท่าน ดูและอ่านภาพข่าวนสพ ภาษาฝรั่ง 2 ฉบับของเมืองไทย คือ Bangkok Post และ The Nation และทำ Favorite หรือ Bookmark ไว้เลยครับ

pencil

ผมขอให้คำแนะนำสั้น ๆ ในการอ่านภาพข่าวภาษาอังกฤษ ดังนี้ครับ
ดูภาพให้ทั่วก่อนว่า ภาพนี้บอกอะไรเราบ้าง ดู วัน-เดือน-ปี ของภาพข่าวด้วย
ในคำอธิภายภาพนั้น มักเป็นภาษาที่เขียนสั้น กระชับ จับเฉพาะประเด็นสำคัญมาพูด ในการอ่านจึงควร
   [1] จับให้ได้ว่า คำ(กลุ่มคำ)ใด เป็น ประธาน(subject) - กริยา(verb) - กรรม(object)
   [2] อ่านจับคำเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น phrase หรือ clause ต่าง ๆ ในกลุ่มพวกนี้มักจะมีศัพท์หลายคำ ถ้าเราไม่รู้จักทุกคำ แต่อย่างน้อยถ้าสามารถจับกลุ่มได้ ก็ช่วยให้พอเดาความหมายได้บ้าง เช่น กลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย at บอกสถานที่ ❝.... at xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx.❞ แม้คำที่ตามหลัง at เราอาจจะไม่รู้จักทุกคำ แต่การที่รู้คร่าว ๆ ว่ามันบอกสถานที่ ก็ช่วยให้การเดาง่ายขึ้น
  [3] verb ที่ใช้ในรูป → present participle   และ → past participle พบมากในคำอธิบายภาพ เราน่าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้ให้ดี


 นสพ Bangkok Post

 Bangkok Post- Photo

  1. http://www.bangkokpost.com/photo  
  2. http://www.bangkokpost.com/photo/a-day-in-photos  
  3. http://www.bangkokpost.com/photo/gallery  

 นสพ The Nation

Nations Photo gallery

  1.  http://www.nationmultimedia.com/photo  

 

พิพัฒน์

 https://www.facebook.com/En4Th

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com