Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แกรมมาร์ “อาหารเสริม” ที่ช่วยให้ประโยค “แข็งแรง”

Sentence Games

สวัสดีครับ

          ในยุคนี้ที่ใคร ๆ ก็ยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็น ผมได้ยินผู้บริหารบางคนพูดว่า แกรมมาร์ไม่จำเป็น ขืนให้เรียนแกรมมาร์คนจะเกร็งจนไม่กล้าพูด  เพราะฉะนั้นอย่าไปเรียนแกรมมาร์  ฝรั่งยังไม่ต้องเรียนแกรมมาร์ แล้วทำไมเราคนไทยต้องเรียน

          เรื่องนี้ผมขอมี comment อย่างนี้ครับ คือฝรั่งไม่เรียนแกรมมาร์แต่ก็พูดได้ ผูกประโยคไม่ผิด เพราะเขาคุ้นเคยกับการพูดการอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก  แกรมมาร์ที่มันผสมอยู่ในนั้นทำให้เขารู้จักและใช้ภาษาอย่างถูกหลักแกรมมาร์โดยไม่ต้องเรียนแกรมมาร์ มันเหมือนกับคนไทยที่พูดและเขียนอย่างถูกหลักภาษาไทยโดยไม่ได้เรียนวิชาหลักภาษาไทย  ไม่รู้ว่าเอกัตถประโยค  อเนกัตถประโยค  หรือ สังกรประโยค เป็นอย่างไร แต่ก็ผูกประโยคได้ไม่ผิด

          แต่คนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในเมืองไทยตามแบบไทย ๆ จะให้คล่องแคล่วก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยไม่ยอมหยุด เพราะฉะนั้น นอกจากการอ่านและฟังมาก ๆ ซึ่งเป็น “อาหาร” แบบธรรมชาติซึ่งเราก็มักกินกันไม่ครบหมู่ เราจึงจำเป็นต้องมี “อาหารเสริม” ซึ่งก็คือพวก ตำรา บทเรียน แบบทดสอบ เกม ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวเร่งช่วยเรียนลัดให้เรารู้เรื่องได้เร็วขึ้น

          และในแกรมมาร์สารพัดหัวข้อที่ควรรู้  เรื่องประโยคเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้ เพื่อจะได้พูดให้เขาฟังและเขียนให้เขาอ่านได้รู้เรื่อง  ผมจึงได้รวบรวมเว็บข้างล่างต่อไปนี้ เพื่อเป็น exercise-test-game ขนาดพอคำ ให้ทุกท่าน กัด-กลืน-กิน ได้ง่าย ๆ ไม่ติดคอ เมื่อเรียนไปเรื่อย ๆ ท่านจะค่อย ๆ คล่องมากขึ้น โดยไม่รู้สึกฝืนใจมากนักในการเรียน   แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมขอบอกไว้ก่อนตอนนี้ก็คือ เนื่องจากคำชี้แจงหรือคำสั่งมันเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น ในตอนแรก ขอให้ท่านพยายามสักนิดในการอ่านคำชี้แจงหรือคำสั่งให้เข้าใจ หลังจากนี้ก็จะง่าย  แถมได้ฝึก reading อีกด้วย

          ผมเชื่อว่า ความรู้เรื่องประโยค ที่ได้จากการเล่นกับเว็บพวกนี้อยู่เรื่อย ๆ  จะเป็น “อาหารเสริม” ที่ช่วยให้ภาษาอังกฤษของท่าน “แข็งแรง” ขึ้นโดยไม่รู้ตัว 

เชิญครับ...

[1] http://www.eslgamesplus.com/sentence-monkey/

[2] http://www.funenglishgames.com/grammargames/conjunction.html

[3] http://www.gamequarium.com/sentencestucture.html

[4] http://www.cookie.com/kids/games/simple-sentences.html

[5] http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/en30stru-game-spot-the-sentence

[6] http://languageartsgames.4you4free.com/sentence_structure.html

[7] http://www.aasd.k12.wi.us/staff/boldtkatherine/ReadingFun3-6/ReadingFun_Sentences1.htm

[8] http://www.aasd.k12.wi.us/staff/boldtkatherine/ReadingFun3-6/ReadingFun_Sentences2.htm

      เลื่อนลงไปคลิกเล่น ใต้คำว่า PLAY FUN GAMES

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com