Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ถาม-ตอบ

..........44:-ขอให้ช่วยแนะนำหนังสือ dictionary อังกฤษ-อังกฤษ สักเล่ม

ถาม:

สวัสดีครับ อ.พิพัฒน์ ผมได้ติดตาม ศึกษาภาษาอังกฤษ จาก blog ของอาจารย์มาได้ สักพักหนึ่งแล้ว ซึ่งมีประโยชน์ใ นการเรียนภาษาอั งกฤษมาก ซึ่งตอนนี้ผมอยาก Dictionary แบบ อังกฤษ-อังกฤษ เป็นของตัวเองสั กเล่มหนึ่ง จากที่ได้ใช้แบบ ออนไลต์มาหลายครั้ง อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ผมสั กเล่มได้ไหมครับ ผมได้อ่านblog ที่อาจารย์แนะนำ dictionary มาบ้างแล้ว แต่เห็นอาจารย์ไ ด้แนะนำไว้นานมา กแล้วเป็นปี บางอันเลยสองปีม าแล้ว เลยคิดว่า ณ ปัจจุบันน่าจะมี การอัพเดทข้อมูล ใหม่ๆมาบ้าง จึงขอรบกวนให้อา จารย์ช่วยแนะนำห น่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับ

ปล.ได้อ่านบทความ คนบ้าดิก ของอาจารย์แล้วค ิดว่าผมเองก็มีอ าการไม่แพ้กัน ผมชอบสะสมดิกมาก แต่เป็น อังกฤษไทย หรือ ไทยอังกฤษ ไม่เคยมีแบบอังก ฤษ อังกฤษ มีแผ่นsoftware ที่แถมมาก็เยอะอ ยู่ แต่ถ้าไม่เร่งรี บจริงๆแทบจะไม่แ ตะเลย ความรู้สึกที่ได้เปิดหาคำศัพท์ไ ปทีละหน้าๆ มันได้อรรถรสกว่าเป็นไหนๆเลยครับ

ตอบ:

ดิกฟรีออนไลน์ทุกเล่ม มีพิมพ์เป็นเล่มขายและแถม CD ให้ด้วย และทุกยี่ห้อจะ update ให้มี edition ใหม่ ๆ เสมอ เร็วบ้างช้าบ้าง ต่างกันไป ถามว่ายี่ห้อไหนดีที่สุด ตอบไม่ได้ครับ  เพราะมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของเราด้วย  แต่ถ้าถามว่าเล่มไหนมีมาตรฐานระดับโลก ก็ 6 เล่มข้างล่างนี้

1.Oxford:http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

2.Webster learner’s dictionary: http://www.learnersdictionary.com/

3.Cambridge: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/

4.Longman:http://www.ldoceonline.com/

5.Macmillan:http://www.macmillandictionary.com/

6.Cobuild: http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/

ขอแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านหนังสือขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และถามหา edition ล่าสุด

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com